divendres, 14 de setembre del 2007

SALARIS DELS POLÍTICS, SENSE COMENTARIS.GENERALITAT:
President, José Montilla 164.043 euros anuals (27.294.459 pts.).
Conseller, 123.647 euros anuals (20.573.130 pts.).

PRESIDENTS DE DIPUTACIONS PROVINCIALS:
Barcelona, Celestino Corbacho 144.200 euros anuals (23.992.861 pts.).
Girona, Enric Vilert 98.000 euros anuals (16.305.828 pts.).
Lleida, Jaume Gilabert 108.220 euros anuals (18.006.293 pts.).
Tarragona, Josep Poblet 92.000 euros anuals (15.307.512 pts.).

ALCALDES:
Barcelona, Jordi Hereu 117.398 euros anuals (19.533.384 pts.).
Girona, Anna Pagans 60.924 euros anuals (10.136.901 pts.).
Lleida, Ángel Ros 80.645 euros anuals (13.418.199 pts.).
Tarragona, Josep Félix Balleteros 33.264 euros anuals (5.534.664 pts.).
Hospitalet, Celestino Corbacho 87.000 euros anuals (14.475.582 pts.).

Salari mínim interprofessional, 6.847 euros anuals (1.139.245 pts.).
Salari mig dels treballadors, 18.456 euros anuals (3.070.820 pts.).