dissabte, 1 de setembre de 2007

SI ETS COMUNISTA, EL TEU LLOC ESTÀ EN EL PCPCORGANITZA'T I LLUITA AMB EL PCPC


La nostra és UNA PROPOSTA DE VICTÒRIA, una proposta, molt més que possible –i necessària-, de transformació radical de les condicions socioeconòmiques que avui possibiliten l'explotació en què vivim, una proposta de subversió total de la superestructura ideològica que li dóna cobertura i legitimació al sistema. Però és una proposta que només serà realitzable des de l'organització, des de la lluita i des del compromís diari, individual i col·lectiu.

El que el PCPC ofereix és un lloc de combat per a tots aquells homes i dones, que avui com ahir, continuen creient en la possibilitat de la transformació revolucionària de la societat i en la inevitabilidad del fi de l'explotació, la injustícia, la fam o les guerres.

Oferim un lloc de combat per a la reconstrucció del moviment obrer de classe que finalment faci saltar pels aires els pilars del capitalisme en l'estat espanyol.
Oferim un lloc de combat per al desplegament i enfortiment de totes les expressions possibles i imaginables de contrapoder popular (moviments de solidaritat antiimperialista, organitzacions de dones, associacions veïnals, entitats republicanes, espais culturals alternatius...).

LES NOSTRES EINES 
 
La ferma confiança del PCPC en la capacitat dels pobles per prendre en els seus mans el seu propi destí quan hi ha les condicions per a això, l'extraordinari compromís revolucionari de la militància comunista, la voluntat de ser un projecte de victòria... són eines molt poderoses que ens caracteritzen com una organització comunista decidida a orga-nitzar la REVOLUCIÓ SOCIALISTA EN L'ESTAT ESPANYOL.
Aquestes són les propostes polítiques que ens orienten al camí a recórrer:

REPÚBLICA SOCIALISTA DE CARÀCTER CONFEDERAL. 
 
Dret d'autodeterminació dels pobles. Unió voluntària de pobles lliures i sobirans. Derogació de la Constitució Monàrquica de 1.978, cap a un Període Constituent.

CONTRAPODER POPULAR. 
 
Enfront del poder de l'estat burgès, el poder democràtic del poble organitzat és la vertadera garantia de drets i llibertats.

PROPIETAT COL·LECTIVA DELS GRANS MITJANS DE PRODUCCIÓ I CANVI. 
 
Ocupació estable mitjançant la participació de treballadors i treballadores en l'organització de la producció. Defensa dels serveis públics i recuperació del patrimoni públic privatitzat. Propietat col·lectiva dels grans mitjans de producció i canvi.

CAP A UNA SOCIETAT DE PERSONES LLIURES I IGUALS. 
 
Cap a la derrota de les superestructures ideològiques de l'opressió burgesa. Cultura social de la igualtat, la solidaritat i la diversitat. Pel fi del patriarcat.

UN MÓN DE JUSTÍCIA, SENSE EXPLOTACIÓ, I EN EQUILIBRI AMB LA NATURA. 
 
Resolució dels grans problemes massius de la hu-manitat mitjançant una intervenció internacional coordinada, basada en el respecte de la sobirania i en el benefici mutu (fam, sida, malalties massives, aigua potable, etc.). Cancel·lació dels deutes externs, pagament de la deute històric. Propietat nacional, i col·lectiva, dels grans recursos territorials i ambientals.

FI DEL NEGOCI DE LA GUERRA. 
 
Per la pau mundial. Per un planeta desmilitaritzat. Protocols internacionals de desarmament, començant per les grans potències.