dilluns, 10 de març de 2008

RESULTAT ELECTORAL DEL PCPC
El PCPC vol manifestar el seu agraïment, als treballadors i a treballadores que han dipositat la seva confiança en les nostres candidatures, com partit renovem el nostre compromís de treballar per a la constitució d'un ampli front antiimperialista, que permetin avançar a la nostra classe en el procés de transformació social.

Congrés
Barcelona:
3.262 (0,12%)
Girona: 380 (0,11%)
Lleida: 166 (0,08%)
Tarragona: 516 (0,14%)

Senat
Barcelona
Quim Boix Lluc: 5.477 (0,10%)
Dolores Muñoz Escudero: 3.279 (0,06%)
Buenaventura Ramos Belles: 2.733 (0,05%)
Girona
Roberto Jonás Romero Negrín: 1.141 (0,28%)
Lleida
Dolors Hernández i Tarzán (Lolín): 558 (0,18%)
Tarragona
Rogelio Iranzo García: 942 (0,17%)