dimecres, 19 d’octubre de 2011

El PCPC serà present a les quatre circumscripcions catalanes

Entre els dies 14 i 16 d’octubre les diferents organitzacions del PCPC han entregat els avals necessaris exigits per l’estat per poder-nos presentar a les eleccions. Hem de tornar a repetir com, d’amagat i en silenci, com vulgars lladres, el conjunt de forces representades al parlament burgès, per activa o per passiva, varen aprovar una reforma de la llei electoral que obliga als partits extraparlamentaris a presentar l’aval d’un de cada mil electors de cada província.

El PCPC, no ha dubtat en cap moment de la seva capacitat per superar aquest nou impediment, i juntament amb el nostre partit germà, el PCPE, ens hem abocat a lluitar, una a una, les signatures necessàries. Els comunistes a Catalunya, i a la major part de l’Estat Espanyol, confrontarem el capitalisme amb l’única proposta viable contra la crisi del sistema capitalista que pateix la classe obrera i el conjunt de classes populars, la construcció del socialisme.

Els i les comunistes presentarem un programa estratègic i un de tàctic per a la construcció del Front Obrer i Popular, que situï a la classe obrera en condicions de combatre el capitalisme en la seva actual fase imperialista i situar el socialisme i la dictadura del proletariat com a única sortida democràtica per a les grans majories de Catalunya, Europa i el Món.

El PCPC vol felicitar públicament a la seva organització juvenil, els JCPC-CJC, pel gran treball realitzat, i pel compromís, disciplina i maduresa demostrats.

Les llistes dels i les comunistes catalans la conformen obrers i obreres, estudiants, sindicalistes i històrics dirigents del moviment obrer i comunista a Catalunya. Les candidatures comunistes expressen clarament, per la seva composició de classe, que l'eix vertebrador de la lluita pel socialisme no pot ser altra que la classe obrera i estableixen una continuïtat generacional en el combat revolucionari pel socialisme i el comunisme. 

El PCPC ha recollit 5.050 avals a la província de Barcelona, 400 a Lleida, 590 a Girona i 740 a Tarragona, un total de 6.780 avals, molt per sobre del que exigeixen els gestors polítics del capitalisme. Aquesta feina ens ha permès explicar què és i què vol el Partit Comunista.

Amb aquests avals i els recollits a les províncies de Madrid, Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Murcia, Alacant, València, Castelló, Saragossa, Osca, La Rioja, Cantàbria, Astúries, León, Valladolid, Pontevedra, Albacete, Toledo, Ciudad Real,  A Coruña, Tenerife y Las Palmas, el PCPC, i el seu partit germà el PCPE, cobrirem el 100% de l’electorat català i el 80% del conjunt estatal. Els i les comunistes plantejarem una proposta de confrontació amb la burgesia i el capitalisme que es resumirà amb el lema central TOT PER A LA CLASSE OBRERA!


Comitè Executiu
Barcelona, 18 d’octubre de 2011