dilluns, 5 de març de 2012

Crònica I Conferència Feminista del PCPC

Dissabte 3 de març de 2012 es reuniren desenes de militants i simpatitzants del Partit Comunista del Poble de Catalunya a la seu de Santa Coloma de Gramenet amb l’objectiu de debatre sobre la política feminista que seguirem com a comunistes per avançar cap a la construcció del Front Obrer i Popular pel Socialisme.

La Conferència també comptà amb la presència de delegacions del Comitè Central del Partit Comunista dels Pobles d’Espanya i dels CJC/Joves Comunistes del Poble Català, l’organització juvenil del PCPC. I amb les salutacions dels consolats de Veneçuela i l’Equador.

La inauguració fou a càrrec del Secretari General del PCPC, Miguel Guerrero, el qual assenyalà la importància d’aquesta trobada per construir l’instrument que la classe treballadora de Catalunya necessita per avançar cap a la Revolució Socialista, realitat que ha d’incloure de forma imprescindible la dona treballadora.

A continuació, i després de l’aprovació de l’horari, la mesa i el reglament que regirien el debat, es passà a la presentació i discussió de l’informe polític i de les 3 tesis que prèviament havien estat elaborades per la Comissió Feminista del PCPC i estudiades per la militància.

La primera tesi situa els elements de la història del moviment feminista des dels seus orígens amb els primers moviments sufragistes fins la realitat del mateix a Catalunya després de la Guerra Civil, la dictadura franquista i durant la democràcia de la monarquia burgesa actual.

El debat posà de manifest les dificultats històriques del moviment obrer i popular per incorporar, ja no tant les idees del feminisme, sinó les pràctiques adquirides del model patriarcal que, en consonància amb el model capitalista, són transmeses per les classes burgeses dominants a les classes obrera i populars a través dels seus instruments ideològics, com l’educació, els mitjans de comunicació o les institucions religioses.

La segona tesi desenvolupa l’anàlisi de la situació actual de la dona treballadora en el mercat laboral a Catalunya amb els següents elements:

- Condicions laborals: contractació, jornada laboral, salari, permisos de maternitat i paternitat, segregació i discriminació de gènere.

- Divisió sexual del treball, amb la conclusió que la major part de les dones ocupades a Catalunya tenen un mínim recolzament en el treball domèstic i familiar, i la resta, o s’ocupen elles de gairebé tot aquest treball a més de realitzar un treball assalariat, o reben suport extern si tenen millors condicions econòmiques; i diferenciant les condicions dels col·lectius de dones immigrants, en l’àmbit rural o de dones amb discapacitats.

Aquesta tesi també recull les dades d’atur de la població femenina respecte de la masculina, d’influència dels ERO (Expedients de Regulació d’Ocupació) i els aspectes relacionats amb salut laboral i ajuts socials que afecten les dones treballadores.

La tercera tesi recull el programa polític del PCPC i les propostes de lluita del front feminista, agrupades en diferents apartats: violència patriarcal, treball assalariat, treball domèstic, reproductiu i de regeneració de la força de treball, salut sexual i reproductiva, lluita ideològica i participació sindical i política. En aquest últim apartat, el debat posà de manifest la necessitat de treballar perquè l’organització comunista reflecteixi també en les seves pràctiques internes el nou model de relacions humanes que volem construir en la futura societat socialista i comunista. I d’aquesta manera, aconseguir la incorporació dels elements més conscients del moviment feminista, independentment de les dificultats que suportin per la seva condició personal d’opressió i atenent a la relació dialèctica que s’estableix entre l’afiliació de les dones comunistes al partit i la política d’aquest.

La Conferència finalitzà amb el discurs de clausura del Secretari General del PCPC i la convocatòria a la mobilització del 8 de març.