dissabte, 14 d’abril del 2012

Lluitem per la República Socialista de caràcter Confederal

La classe obrera i altres sectors populars, es van enfrontar a les polítiques de l´actual govern de l´oligarquia realitzant una important jornada de lluita amb ocasió de la vaga general del 29 M. Ara la lluita de la classe obrera continua per la República Socialista de caràcter confederal, com expressió del procés d´acumulació de forces, i de l´accelerada agudització de les contradiccions dins del sistema capitalista, que es debilita en la situació de crisi estructural que multiplica, per 10, la dificultat dels capitalistes per tractar de mantenir el cicle de reproducció ampliada del capital.

La classe obrera i els sectors populars – davant la violència brutal que imposa l´oligarquia per mantenir la seva hegemonia –, comencen a comprendre que dins del sistema capitalista ja no hi ha cap recorregut per a les seves lluites per millores dins del sistema polític i econòmic avui vigent a l´Estat espanyol.

La gestió de la crisi capitalista per l´actual govern del PP – així com els anteriors del PSOE, i altres on han participat les organitzacions reformistes – carrega sobre la classe obrera tot el pes de la fallida del sistema. En aquests darrers anys aquests governs han augmentat l´edat de jubilació, han baixat els salaris, han encarit brutalment els productes de consum bàsic, han privatitzat la propietat del poble, han participat en la guerra imperialista, han pujat impostos, etc., portant a la majoria social a un progressiu empobriment i a una major explotació. Tot això té la seva més recent expressió en la darrera contrareforma laboral. Quasi 6 milions de persones en atur, la meitat de la joventut sense treball, una nova generació amb deficiències en l´alimentació infantil, 400 mil vivendes robades per la banca, etc., són expressió de la violència del sistema i de la incapacitat de la burgesia – i del seu sistema polític- per resoldre les necessitats del poble.
Per això – davant d´un sistema històricament esgotat – la lluita avui és pel desenvolupament d´una estratègia d'acumulació de forces, d'articulació de la unitat combatent de la classe obrera, per obrir camí cap a la revolució socialista i pel comunisme. El Front Obrer i Popular pel Socialisme contitueix la proposta de política d'aliances necessària, on confluiran la classe obrera i altres sectors populars articulats en múltiples estructures organitzatives: els Comitès per a la Unitat Obrera, els Comitès per a la Unitat Popular, les dones organitzades per a la seva emancipació davant l´opressió de gènere i el patriarcat, la joventut estudiantil i obrera durament castigada per la situació d´atur, petits productors expropiats i proletaritzats pel capital monopolista, etc.

En l'aniversari de la data simbòlica que fou el 14 d´abril de 1931, de proclamació de la 2ª república, que va constituir llavors una fita històrica que fou brutalment reprimida per les classes dominants, en aliança amb l'església catòlica i els militars feixistes, proclamem que avui no queda cap altre recorregut democràtic dins del capitalisme imperialista espanyol, que res pot esperar la classe obrera d´aquest sistema violent i antisocial, i que avui - 81 anys després - l´objectiu és per una República Socialista de caràcter confederal, que representa la proposta de canvi històric en el que les classes dominants seran derrotades per l´emergent nova classe hegemònica – la classe obrera-, per llavors començar al nostre país el procés de construcció de la societat socialista, amb la sortida de l´euro, de la UE i de l´OTAN, amb el lliure exercici del dret d´autodeterminació de pobles i nacions, amb la socialització de la banca i dels grans mitjans de producció.

Una República Socialista que acabarà amb la barbàrie, i iniciarà l´era de la civilització. Una República Socialista en la que es farà honor als centenars de milers de víctimes de la repressió feixista contra la classe obrera, es rehabilitarà la seva memòria, s´anul.laran els judicis-farsa dels militars colpistes i farem de la memòria histórica de la 2ª República i de l´heroica lluita contra el feixisme, element d´identitat social de la nova societat en construcció.

SOLS LA PROPIETAT SOCIAL RESOLDRÀ LES NECESSITATS DEL POBLE TREBALLADOR

PER LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE CARÀCTER CONFEDERAL

PEL SOCIALISME I EL COMUNISME

Partit Comunista del Poble de Catalunya