dilluns, 17 de desembre de 2007

LA GENT DEL SUR DE CATALUNYA S’ORGANITZA I LLUITA
Fulla de les Terres de l'Ebre

El dissabte 1 de desembre cinc organitzacions de les comarques del Sur: Plataforma en defensa de les terres del Senia; Coordinadora Anticementiri Nuclear; Salvem la Mar de l'Ebre; Plataforma per la defensa de la Terra Alta i Plataforma en Defensa de l'Ebre, desprès de mesos de treball i coordinació conjunta, van celebrar la seva primera assemblea unitària.

Els portaveus de cada organització van explicar la seva problemàtica, i van reivindicar un nou model de desenvolupament, que acabi amb els desequilibris territorials; i en la massificació i concentració de industries; projectes contaminants i perillosos, per part sobretot de les companyies elèctriques i amb el beneplàcit del govern de torn (parcs eòlics, centrals nuclears, cementiri nuclear, planta gasificador, depòsit de gas submarí, etc, etc.)

La gent del Sur de Catalunya diuen Prou a un model que agredeix les terres i les gents i que sols beneficia a les grans empreses i a quatre "tripes plenes" que per un grapat de peles o euros, que sol es beneficien ells i els quatre que els fan costat, permeten al acceptar aquests projectes que s'els comtamine el sol i l’aire, que es destrueixi el paisatge, que s'els prengué l’aigua i que en definitiva com esta passant a Vandellòs i Ascó, la gent per por haguí de marxar cap un altre lloc.

El partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) fem nostres les justes revindicacions de les gents de Sur.

El Sur no pot continuar sent el basurero de Catalunya i d’Espanya. Cal un model de desenvolupament que tingue com eix central l’equilibri territorial, que ajude a recuperar la capacitat productiva, en base l’aprofitament dels recursos propis; pesca, agricultura, agroturisme, turisme cultural, etc.. Cal que des de l’estat Central o des de Catalunya, en la mesura que tinguem les competències necessàries, es potencie, mitjançant col•laboració tècnica i econòmica la creació t’industries derivades dels recursos propis, congeladores, conserveres, mercats alternatius, on els productes pugen passar directament del productor al consumidor, infraestructures turístiques, es a dir, vies de comunicació alternatives, per poder anar en bicicleta o cavall, Hotels, Camps d’esport i distracció, etc., etc..

Cal un model que vellan pel mig, racionalitze i distribueix-se de forma més equitativa, les instal•lacions de industries contaminants i del residus que aquestes han generat duran dècades.

Un model que tingue com a meta el canvi total del sistema de producció energètic actual, encaminant-lo progressivament cap d’utilització de energies alternatives, evitant la concentració i buscant que la seva instal•lació s'adeqüe al consum de cada comarca o area geogràfica (en estos moments el Sur de Catalunya produeix el 70% de l’energia que es consumeix a Catalunya).

El PCPC que lluitem per una societat més racional, justa i democràtica, on no esisteix-se l’explotació del home per l’home, i on s’acaben les diferencies de classe, no podem per menys que denunciar l’explotació de unes comarques, ja de per si deprimides, per la manca d’inversions productives, a les que se les vol fer assumir la carrega de tindre que albergar, per complir en uns paràmetres de desenvolupament establerts pel govern de Catalunya i el d’Espanya, tota la brossa que ell mateix genera i que no volen enlloc.

Les comarques de Sur suportem la més gran concentració per kilòmetre quadrat de tot Europa en instal•lacions nuclears.

Les gents del Sur, des de Flix fins a la desembocadura de l'Ebre han vingut duran dècades i dècades siguen enverinats pel besaments tòxics i contaminants que l’empresa Erquimia ha vingut vesant al riu.

S'els ha volgut i en part ho han fet i ho estan fent, tallar la "vena" més important del seu possible desenvolupament, que es el riu Ebre.

Els han fet consumir durant desenes d’anys, per manca d’investigació en productes menys danyi’ns i ecològics, per par de les autoritats del sistema, milions de litres i quilos de pesticides, fungicides i herbicides altament tòxics i contaminants, per poder salvar les seves collites i poder subsistir.

Els han venut com grans inversions a aquelles terres, obres faraòniques, com grans ponts, per autovies i ferrocarrils, així com el transvasament de l´Ebre a Tarragona, o el AVE, que, per cert, la gent del Sur, si algun dia el volen utilitzar tindran de fer 200 kilòmetres en cotxe o altre mitja, per tenir accés.

I un llarg etc.. Més, si encara no n’havia prou d'agravis, per el que es veu , tant el govern de Catalunya, com el d’Espanya, ara volen encolomar-los, un gran depòsit submarí de gas davant de les seves costes (cal saber que tota aquesta costa des de Vinaròs fins l’Hospitalet de l’Infant és dels més rics en peix, marisc i crustacis que existeix a Europa i que part de la població de tota aquesta franja costera viuen de la pesca) i una planta gasificadora, així mateix, tocant la costa, però no ni ha prou en això, encara, volen instal•lar tant al mar com a les muntanyes properes una sèrie de parcs eòlics que afectaria greument al sistema pesquer i malbarataria espaïs paisatgístics i històrics. d’incalculable vàlua. I per acabar de rematar planteixen col•locar a aquestes terres des del govern de l’estat amb el beneplàcit del govern Montilla d’instal•lació d’un "Almacen Temporal Centralizado" com l’anomenen, que en definitiva no seria més que un cementiri nuclear que recolliria tots els residus radioactius d’alta activitat de tota Espanya i els que els francesos retornessin.

Els comunistes del PCPC que juntament en los nostres camarades de PCPE (Partit Comunista dels Pobles d’Espanya) lluitem per donar una alternativa global a tots els pobles que formen Espanya, sabem que el desenvolupament en totes les àrees productives, es necessari perquè es pugue anar consolidant a la societat el benestar econòmic i social i quan parlem d’àrees o sectors productius, parlem de totes les àrees: Agricultura, Pesca. Industria, Turisme, etc. , però això, com ja apuntàvem, cal fer-ho des de la racionalitat, buscant en tot moment que d’instal•lació, consolidació o desenvolupament d’un area, no perjudique a les altres i vetllant sempre per l’esser humà com l’element més important d’aquesta societat.

La societat capitalista dominada pel gran capital que en definitiva es qui controla tots els fils politics, es a dir, els diferents governs o gestors del sistema, el que busca com a fonament del seu pensament, es aconseguir els màxims beneficis amb els mínims costos, be siguin politics o econòmics, 50 ó 80 mil vots més o menys para qualsevol gestor del sistema és un cost assumible, i això es el que els passa a la bona gent del Sur de Catalunya.

La veritat és que viure al "Sur" és viure l’aventura, és viure al fil de la navalla. Més, estem segurs que amb el coratge de la gent d’aquestes terres nostres i amb la seva organització i lluita, aquests projectes no han de tirar endavant i sabeu que en la lluita contra d’irracionalitat, els desequilibris territorials, l’equitat, la justícia i en definitiva per mirar d’avançar cap una societat millor, en la mesura de les nostres forces, sempre ens tindran al costat.