dilluns, 7 d’abril del 2008

13 D'ABRIL DEL 2008, PER L A III REPUBLICA
CONCENTRACIÓ PER LA TERCERA REPÚBLICA I COMMEMORACIÓ DE LA PROCLAMACIÓ DE LA SEGONA REPÚBLICA

Data: Diumenge 13 d'abril a les 12:00 h.
Lloc: Pl. Sant Jaume (Barcelona)

ARA MÉS QUE MAI,
PER LA TERCERA

Avui ens concentrem tots i totes per a commemorar el dia de la proclamació de la Segona República a l'Estat espanyol, un 14 d'abril de 1931. Com cada any, aquesta és una data emblemàtica de record i legitimitat històrica, una data important que suposà la instauració d'un règim republicà, on es van realitzar importants avanços polítics, socials i econòmics, que van beneficiar a les classes populars. Aquest període de justícia acabà truncat pel cop d'estat feixista perpetrat per Franco com a portaveu de les classes privilegiades i la jerarquia de l'Església catòlica, les quals no volien renunciar ni als seus beneficis ni prebendes.

Aquest any 2008, recollim la legitimitat d'una República que va desenvolupar la vida pública i la justícia social com cap altre règim de l'Estat espanyol, alhora, volem reivindicar la Tercera República, ja que serà l'única fórmula possible per trencar definitivament amb l'herència de la dictadura feixista, perpetuada en el període conegut com la transició, i que va suposar salvaguardar els interessos polítics i econòmics de les classes privilegiades, mentre que ofereix un blindatge infranquejable per a tots el implicats franquistes en els milers d'assassinats comesos contra el nostre poble.

L'actual sistema monàrquic parlamentari, ha sacralitzat una Constitució que va suposar la renuncia a la lluita per la Tercera República, alhora que avala la decisió franquista d'escollir a dit a una monarquia que es situa per sobre de la decisió popular, ridiculitzant un dels bens més preuats de la democràcia, com és el sufragi universal: ànima i principi electoral de totes les institucions. Així doncs, aquesta monarquia hereditària, no representa la voluntat dels nostres pobles, sinó que, simbolitza el paper del dictador en la repressió feixista.

D'altra banda, aquesta Constitució no ha resolt la convivència de les diferents nacionalitats a l'Estat espanyol, ni es reconeix el dret d'autodeterminació dels pobles. Aquesta Constitució, no permet avançar en justícia social, en un Estat on les grans corporacions financeres tenen uns beneficis immorals i les classes populars, en un tant per cent elevat, tenen greus dificultats per arribar a final de mes. Inclòs dintre de la seva filosofia, la Constitució ha quedat obsoleta, perquè entre d'altres raons, no es recull el paper que tenen a la societat la majoria de generacions posteriors a la seva instauració.

Per tant, es necessita un punt d'inflexió que tan sols és possible en un escenari de proclamació de la Tercera República. Una República federal, que reconegui el dret d'autodeterminació dels pobles i resolgui la convivència entre les diferents regions de l'Estat. Una República laica, on cap doctrina religiosa condicioni la vida política. Una República respectuosa amb les qüestions de gènere, que atorgui a la dona el protagonisme que li pertany en igualtat de condicions. Una República social, que permeti una veritable redistribució de la riquesa, controli al sector financer i limiti els beneficis del capital per tal que reverteixin en la societat. Una República veritablement democràtica, on la participació no es limiti a elegir a representants cada quatre anys, i s'estableixin mecanismes populars de decisions que garanteixin la participació activa dels ciutadans i ciutadanes.

L'expansió del moviment republicà a tot l'Estat és cada cop més important. Per tot això, és indispensable la participació de tots i totes a les organitzacions republicanes per tal de ben aviat poder proclamar la Tercera República.

¡¡ VISCA LA TERCERA REPÚBLICA !!

Associacions convocants: Ágora, Asociación Enrique Líster, Associació de Terrassa per la Tercera República, Associació per la República de Catalunya, Mesa Cívica pels Drets Socials de Sant Martí, Ciutadans per la República de Catalunya, Entesa de Catalunya per la República.