dissabte, 26 de febrer de 2011

Contra els acomiadaments de 85 treballadors/as en Parcs i Jardins

Ciutadans i ciutadanes de Barcelona

Els treballadors i treballadores de l'I.M de Parcs i Jardins de Barcelona, reunits en Assemblea General, davant la nefasta política d'ocupació que venim patint en el Institut en els últims anys, i davant la decisió de l'empresa de no signar contractes d'interinitat, com recull el conveni, a treballadors actualment amb contracte de relleu, la qual cosa suposarà l'acomiadament per 85 persones fins a 2015, manifestem el següent:

El nostre rebuig a la negativa de l'Ajuntament de dotar el servei de Parcs i Jardins amb el personal necessari, a través d'Ofertes Públiques d'Ocupació.

El nostre rebuig a la política d'externalització del servei, que està deixant en mans d'empreses privades un servei públic.

La nostra alarma davant l'abandó que sofreixen els parcs i jardins de la ciutat per falta de personal, especialment en la temporada estiuenca, al no realitzar-se, des de fa dos anys, cap contractació temporal per substituir al personal fix quan està de vacances.

Reiterem la denúncia respecte a les nombroses contractacions de personal tècnic que tant l'Institut com l'àrea de Medi Ambient realitza, sense que ens consti cap procés selectiu transparent.

Ens oposem al nou incompliment del conveni col·lectiu vigent respecte al dret que tenen les persones afectades, que en el seu moment van aprovar una oferta pública, a mantenir el seu lloc de treball amb un contracte d'interinitat, després d'acabar el de relleu, fins a la cobertura d'aquesta plaça a través d'un Oferta Pública. Aquest dret sí ho van tenir els afectats fins al 31 de desembre de 2010, malgrat regir el mateix conveni i la mateixa normativa laboral i lleis que ara, per la qual cosa entenem que solament obeeix a una decisió política de greus conseqüències.

Aquesta decisió, de portar-se a efecte, suposarà l'acomiadament d'11 persones al llarg del present any, i 85 fins a l'any 2015. Totes elles, quan van signar el seu contracte de relleu, ho van fer sabent que finalitzat el mateix, se'ls oferiria un d'interinitat

Per tot això, la plantilla de Parcs mantindrà una campanya de protestes i mobilitzacions contra la política d'ocupació executada per l'adreça de Recursos Humans de l'Institut, i avalada per la Sra. Imma Mayol, presidenta del mateix, i per l'equip de govern municipal de Barcelona.

Entenem que és també responsabilitat de l'alcalde, Sr. Jordi Hereu, intervenir en la solució d'aquest conflicte, sobre tot en un moment com aquest de crisi econòmica i amb unes dades d'atur com els quals es donen entre la ciutadania de Barcelona.

Barcelona, febrer de 2011

Comitè d'empresa Parcs i Jardins de Barcelona, I.M