dilluns, 9 de maig del 2011

9 de maig, aniversari de la victòria contra el nazifeixisme

El 9 de maig celebrem l'aniversari de la victòria dels pobles contra el nazifeixisme i mantenim el compromís de lluita contra l'Europa de la guerra i els monopolis

El Comitè Executiu del PCPC, davant aquest 66º aniversari de la victòria dels pobles d'Europa enfront de l'horror nazifeixista, vol renovar el compromís del conjunt de militants del PCPC per continuar la lluita enfront de les polítiques de la Unió Europea, expressió avui en el nostre continent dels interessos dels monopolis, del gran capital i instrument imperialista contra els pobles del món.

És necessari recuperar i dignificar la memòria autèntica dels lluitadors i lluitadores antifeixistes que, en molts països que actualment composen la UE, van donar la vida i es van sacrificar per alliberar als seus pobles de l'amenaça nazifeixista, exemple extrem sanguinari i violent de la reacció burgesa enfront d'una classe obrera triomfant i que demostrava la possibilitat d'un món sense explotació mentre edificava el socialisme en la URSS.

Enfront d'els qui avui, des de parlaments, ministeris, comissions o fundacions, pretenen entelar la memòria dels lluitadors i lluitadores antifeixistes mentre recuperen els símbols i missatges dels col·laboracionistes nazis, utilitzant per a això hipòcritament una pretesa equiparació del comunisme amb el nazifeixisme, el PCPC vol expressar la seva admiració per l'exemplar tasca antifeixista i de construcció socialista que es va dur a terme en bona part d'Europa després del seu alliberament per part de l'Exèrcit Roig.

Així mateix, el PCPC vol expressar la seva més absoluta condemna de les mesures proposades i adoptades en diverses instàncies de la UE, tendents a criminalitzar les idees i la simbologia comunistes així com a revisar la història per endolcir el paper d'els qui van col·laborar amb els règims assassins nazifeixistes, tot la qual cosa va encaminat desprestigiar avui a els qui lluitem per una societat sense explotadors en la qual els pobles, i no els interessos del gran capital, siguem els qui decidim el rumb i el model socioeconòmic a seguir.

A Espanya ens trobem en plena campanya electoral, en la qual es tria als representants locals i autonòmics. Els partits del sistema dediquen una bona part dels seus discursos a legitimar les polítiques de la UE, mentre que el PCPC aprofita aquesta campanya electoral per realitzar una expressa i decidida de denúncia dels mecanismes d'opressió que el capital desenvolupa al nostre país, entre els quals els plans de la Unió Europea tenen gran importància.

Les polítiques antiobreres i contra els interessos populars que s'aproven pels governs de la UE han estat les causants de massives pèrdues d'ocupacions en sectors com l'agricultura, la ramaderia o la pesca, han tranformat importants zones industrials en autèntics deserts, obligant a la joventut a emigrar, han assegut les bases per a un projecte que té per al nostre país un model econòmic terciari, enfocat al turisme, freturós de capacitat industrial i autonomia energètica.

En aquest pla han col·laborat totes les institucions, estatals, autonòmiques i municipals, fent ús de milers de milions d'euros en fons europeus per a l'enriquiment d'algunes empreses, aplicant conscientment unes polítiques que no suposen més que lesions constants als interessos del conjunt de la classe obrera i sectors populars.

Els i les comunistes del PCPC estem compromesos en la lluita contra els monopolis i les conseqüències de l'aprofundiment en el caràcter imperialista de la Unió Europea en tots els àmbits. Les conseqüències dels plans d'estabilitat, el pacte per l'euro-plus i altres decisions preses pel Consell Europeu, la Comissió Europea o el Eurogrup, especialment els denominats “rescats” econòmics a Grècia, Irlanda, Portugal i, possiblement, a més països en el futur, afecten directament als serveis públics a tots els nivells, especialment local i autonòmic, ja que implicaran més retallades, més privatitzacions i més espais que s'obriran per a l'acumulació capitalista, i no per a la satisfacció de les necessitats del poble.

Per tot això, avui reafirmem el nostre compromís de lluita contra les polítiques capitalistes, de la UE, dels governs estatals, municipals o autonòmics. Reafirmem el nostre compromís amb la classe obrera i els sectors populars que són avui els principals afectats per aquestes polítiques, i fem una crida a l'organització en el Partit Comunista com a via més eficaç per iniciar el camí de la resistència i de la lluita enfront dels continus atacs de l'oligarquia, que ens permetrà acumular les forces suficients per iniciar l'edificació del Socialisme i el Comunisme al nostre país.