diumenge, 15 de maig de 2011

[Eleccions Municipals] Proposta política del PCPC a Castelldefels

El Partit Comunista del Poble de Catalunya fa una crida a la ciutadania de Castelldefels a participar en la convocatòria electoral del 22 de maig, amb una actitud de REBEL·LIA a les polítiques de malbaratament, insolidàries i cientelistes de l'equip de governs de la nostra ciutat.

El PCPC es presenta a aquestes eleccions precedit per les seves lluites en un context en què s'estan produint alguns canvis significatius, com el feroç avanç de la ultradreta neoliberal, preàmbul d'un capitalisme decrèpit, que es manifesta a través de l'espoliació dels treballadors de la despulla dels seus dret bàsics. Per desarticular aquesta ofensiva reaccionària nosaltres entenem com alguna cosa bàsic i fonamental la necessitat d'una organització de masses que habiliti noves formes de combat contra els governs entreguistes, els qui al costat dels seus col·laboradors immediats, o sigui, els socialdemòcrates i els reformistes, han traït als treballadors amb el seu doble discurs. Els comunistes, a Castelldefels, una vegada més, venim a proposar la recuperació com així també l'enfortiment de l'esperit de lluita del nostre poble, temperat en la història de la lluita de classes, davant la necessitat de respondre als nous desafiaments que ens planteja aquest sistema intrínsecament pervers. Necessitem el teu vot i la teva confiança per fer possible una societat més justa, lliure i igualitària.

El Programa Polític del PCPC de Castelldefels es proposa obrir nous camins de canvis reals d'actuació política i de millora de la situació de vida de la classe treballadora i dels sectors populars; impulsar polítiques transformadores que ens allunyin definitivament de la inoperància i irresponsabilitat del governs municipal, incapaços de resoldre problemes de la nostra societat.

El PCPC proposa:

1º Polítiques d'Austeritat. Es realitzarà un estudi racional de les necessitats de funcionament i contingent de treballadors/as contractats per l'Ajuntament. Eliminarem definitivament la figura d'Assessor Polític. S'acabarà amb els dobles sous de regidors per representació en les comissions d'empreses mixtes. Eliminarem les despeses d'imatge publicitària institucional. Es faran polítiques d'estalvi energètic en les instal·lacions municipals. S'acabarà amb les despeses insostenibles de protocol i malbaratament de la despesa pública…

2º Democràcia i Participació Popular. S'aplicaran polítiques en les quals el ciutadà deixi de ser nomès un subjecte contributiu i passar a ser part activa del teixit social de la ciutat. Treballarem per unes associacions locals menys institucionalitzades i subvencionades.

3º Llibertats civils i d'igualtat. Crearem l'Institut Municipal de la Dona enfocat a combatre la violència domèstica i fomentarem la sensibilització social amb polítiques actives de Gènere. Defensarem i desenvoluparem els drets adquirits en clara reculada. Treballarem pel dret al vot dels estrangers empadronats. Fomentarem campanyes de salut dirigides a la dona així com augmentar el nombre de ginecòlegs per reduir les llistes d'espera i una bona informació sobre temes de l'avortament.

4º Economia i Treball. Sota la premissa ”Que pagui més qui més té”, es reformarà el criteri d'impost afavorint les petites rendes. Posarem les empreses de serveis públics en benefici a la comunitat, municipalitzant-les íntegrament. Fomentarem en Ocupació Pública. Desapareix el clientelisme laboral de les contractacions públiques d'ocupació. Fomentarem el cooperativisme en el sector de les construcció i serveis, els més castigats per la crisi.

5º Sanitat i Serveis Socials. Amb el convenciment de mantenir una Sanitat Pública, gratuïta i universal a totes les persones ens oposem al copagament o a qualsevol taxa dels usuaris en aquest serveis, igual que les retallades sanitàries. Anul·larem el Consorci Sanitari a la ciutat. Restablirem els serveis de Planificació Familiar i Salut Laboral on s'estudiïn i es tractin malalties derivades de l'àmbit laboral. Crearem un departament estable de lluita contra el Tabaquisme. Ampliarem les places públiques i gratuïtes en els geriàtric i treballarem per fer complir la Llei de Dependència, dotant-los de mitjans i professionals. Fomentarem residències d'ancians públiques subvencionades íntegrament.

6º Urbanisme i Via Pública. S'ha d'acabar amb l'especulació del terreny urbanitzable amb l'edificació d'Habitatges Socials de compra i lloguer. Treballarem per crear una borsa real de pisos de lloguer a preus assequibles, gestionant pels interessats amb la mediació de l'Ajuntament, i reservarem un fons dels pressupostos municipals per ajudar a aquelles famílies amb dificultats per pagar el lloguer i evitar que els ciutadans siguin desnonats.

7º Medi ambient. Potenciarem l'educació Mediambiental i Ecològica de la societat en el marc de les Instal·lacions de Ca Ganxo. Veritables campanyes de conscienciació ciutadana en l'estalvi energètic i recollida de residus amb incentius fiscals. Farem concessions de terrenys públics per a la creació d'Horts Ecològics en cooperativa. Es farà una utilització responsable i ecològica del litoral de la platja i un pla de neteja i ordenació de la massa forestal. S'elaborarà un programa d'aprofitament d'energies netes, solars i hidràuliques de la ciutat. Limitarem els permisos d'antenes de telefonia i altres instal·lacions amb perill de malalties.

8º Atur. Segons les dades EPA per al primer trimestre del 2011, ja es considera irrebatible l'escandalosa xifra de 5 milions d'aturats/es, i a pesar que el govern ha volgut maquillar aquest fatídic càlcul de la desocupació i la precarietat a nivell nacional. El Partit Comunista del Poble de Catalunya presenta als treballadors/as de Castelldefels una nova proposta electoral, tenint en compte que a Castelldefels sumen ja més de 5 mil aturats, per la qual cosa treballarem per donar una sortida a un situació insostenible organitzant als aturats per defensar els seus drets.

9º Promoure la participació activa dels ciutadans en la confecció dels pressupostos municipals i crear un consell popular que contribueixi a democratitzar la presa de les decisions que afecten en gran manera el nostre entorn social, econòmic i ecològic, a més de sanejar la funció pública mitjançant un control exhaustiu que eviti el frau i la corrupció.

10º Educació i Joventut. Defensarem el caràcter de l'Escola Pública, laica, gratuïta i universal. Eliminarem qualsevol taxa escolar o extraescolar de l'escola pública. S'emplenaràn les places escolars de 0 a 16 anys. Amb el teu vot lluitarem perquè subvencionin les necessitats de la població que al nostre judici consisteixen a ampliar el nombre de guarderies públiques i gratuïtes amb dos torns composts en horaris de 6:00h. a 14:00h. i 14:00h. a 22:00h. ajustant-se a l'horari laboral dels treballadors.

11º Potenciar les polítiques de solidaritat amb els sectors més vulnerables com el col·lectiu d'immigrants que són les principals víctimes de la extrema-dreta, la meta de la qual és retrocedir als temps de la barbàrie feixista acusant-li de tots els mals del país. D'aquí a la persecució racista no queda molt temps.