dissabte, 7 de gener de 2012

Campanya dels CJC/JCPC: el capitalisme, un càncer a extirpar!

Els CJC/JCPC comencem l'any 2012 amb una campanya que desenvoluparem fins al mes de juny en la qual afirmem que el capitalisme és un càncer a extirpar i que avui, per a la joventut, estar organitzats en la Joventut Comunista és més que una opció, una necessitat. 


El capitalisme, un càncer a extirpar 


El capitalisme és una manera de producció en la qual la propietat dels mitjans de producció recau sobre una minoria propietària. En la fase actual monopolista, la concentració d'aquesta propietat en molt poques mans és la base material de l'imperialisme, en la qual el poder del capital financer excedeix les fronteres estatals i es conformen grans blocs imperialistes. 

Aquesta concentració de la propietat d'uns pocs grups oligàrquics, en el cas de l'Estat Espanyol, es tradueix que al voltant de 2000 famílies posseeixin prop del 80% de la riquesa. 

El poder econòmic es transforma en poder polític per a aquest bloc oligàrquic burgès, que inclou a la gran burgesia, al capital financer, a la vella aristocràcia terratinent i, tot això, coronat per la monarquia dels Borbó. Encara que la forma que adopta aquest sistema de dominació és formalment el d'una democràcia formal, en essència, tot l'aparell no és més que el poder del bloc oligàrquic burgès. Les formes parlamentàries, el sistema de votacions, l'aparell de justícia, els cossos de seguretat de l'Estat,... etc no només estan impregnats d'irregularitats formals on puguem trobar dèficits democràtics, sinó que en la seva mateixa essència són només les formes que generen major consens social entre les grans majories per amagar una realitat: que cap llei aprovada al parlament burgès va a contradir els interessos de l'oligarquia, que tot mecanisme "democràtic" només servirà perquè al final les mesures aprovades siguin les que millor convinguin a la minoria privilegiada, que estem, en definitiva, davant una forma "democràtica" de dictadura del capital. 

Aquesta realitat, característica del capitalisme, mostra el seu costat més cruel sota l'actual crisi capitalista. Un 70% de les famílies no arriben a final de mes, més de 5 milions de treballadors i treballadores estan en atur i els nivells de desocupació i precarietat laboral augmenten exponencialment en el cas dels joves. 

Als joves se'ns ha imposat una reforma laboral encoberta el passat 19 de novembre, que genera noves modalitats de treball en qualitat “d’aprenent”, sense drets laborals, vacances i amb salaris de 426€. Quan aconseguim un treball, ho fem sota modalitats de pràctiques no remunerades, becaris, contractes de formació, contractes temporals i sota ETTs. En la situació actual, dista per als joves un abisme fins a la remuneració igual del treball realitzat, independentment de l'edat o el sexe. 

Els joves també sofrim especialment la privatització dels serveis públics, en particular de l'Educació, que sota la progressiva implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior, amb el Pla Bolonya primer i actualment la poc publicitada Estratègia Universitat 2015, permet l'elevació substancial dels costos, la penetració de l'empresa privada (fins i tot aquella aliena completament a les activitats docents) i la supressió de qualsevol mecanisme de participació de les i els estudiants.

Premeu AQUI per a continuar llegint la resolució.