dijous, 4 d’octubre de 2007

PROPOSTES I REFLEXIONS PER L’APRENENTATGE DEL CATALÀ ALS NOUVINGUTS



Comunicat de l'organització de Lleida
Lleida a 19 de Setembre de 2007

Durant el mes d’Agost la Paeria (l’Ajuntament de Lleida) va difondre pels mitjans de premsa local la seva intenció de redactar una carta de drets i deures ciutadans que exigirà el coneixement de la llengua catalana als immigrants. En aquest sentit el Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) fa les següents reflexions i propostes:

Si la Paeria vol sincerament que els nouvinguts/es puguin emprar el català de forma normalitzada s’ha d’implicar el conjunt de les institucions, sindicats, la patronal, el conjunts d’Associacions de Veïns, d’immigrants i la població en general. En aquest sentit el PCPC fa les següents propostes:

1) Creació d’un Consell Municipal de Protecció i d, Extensió del Català: Aquest tindria que estar format per representants de les institucions, Universitat, organitzacions socials, representants dels immigrants, educadors/es, etc. Tot/es ells haurien de dissenyar un estudi (enquesta social) per saber el grau de coneixement i ús de la llengua catalana. En base a aquestes dades es podria elaborar un Programa permanent de promoció lingüística pels diversos barris de Lleida. Posteriorment s’hauria d’anar fent estudis d’avaluació d’aquest programa.

2) En aquest sentit creiem que en aquest Programa de Promoció del català, s’haurien d’introduir algunes propostes:

a) Promoció del Voluntariat lingüístic del català (que ja s’està fent en alguns municipis) que tindria la missió de dedicar unes hores al mes per ensenyar el català als nouvinguts o a persones de la resta de l’Estat Espanyol que tot i portant anys aquí no utilitzen el català i que tenen interès en fer-ho. En aquest apartat també es podria estimular el fet que els fills dels nouvinguts que coneguin el català puguin ensenyar-lo en el seu àmbit familiar.

b) Ampliar l’oferta de classes de català. Tenint en compte que els cursos del Consorci de Normalització Lingüística són insuficients i en un horari en que els nouvinguts molts encara treballen o atenen a les seves famílies proposaríem s’ampliés el volum i la franja horària (ampliant en nombre de professorat) especialment en les zones on hi ha veritables gethos lingüístics.

c) Aprenentatge de català dins de l’horari laboral (a càrrec de l’empresari i sense compensacions de cap tipus per part de l’Administració) es pugui aprendre el català. Ja veure’m “quants empresaris catalans de soca i arrel” estarien disposats a acollir-se a aquesta mesura. Els treballadors/es que coneguin el català podrien fer classes d´altres temàtiques.

El PCPC creu que amb aquestes mesures es podria millorar la convivència social i en el fet que som una mateixa comunitat catalana independentment del lloc d’origen de cadascú. En aquest sentit creiem que la Carta de drets i deures de la Paeria manca d’un ampli debat social que fins ara ha estat inexistent i que ha de contemplar el reconeixement dels drets bàsics de totes les persones que viuen a Lleida. També cal que es doni la ciutadania universal als nouvinguts per a que pugui assumir de forma justa i normalitzada els seus drets i deures. Si volem una societat de lliures i iguals entenem que cal anar en aquesta direcció.