dijous, 27 de novembre del 2008

CONTRA BOLONYA, OCUPEM LES AULES

Els CJC-JCPC volem recolzar les últimes accions que s'estan duent contra el Pla de Bolonya. Els Joves Comunistes del Poble Català ens hem posicionat sempre radicalmen, en contra d'aquesta reforma universitària, és a dir, que no sol estem en contra de la forma en que s'està aplicant, sinó que ho estem sobretot en els principis i objectius que hi ha al darrera. Aquest és un pla fet a mesura per la oligarquia i comportarà un gran prejudici per a tots els estudiants, tan presents com futurs, i per a la societat sencera. Els CJC-JCPC treballem per a que els estudiants, així com tota la comunitat educativa, expressin un no rotund a Bolonya.

Recordem que l'Espai Europeu d'Educació Superior és simplement una declaració europea i els que l'estan intentant aplicar són el govern central (mitjançant la LOU i el Reial Decret 1393/2007) i el govern del tripartit, en el qual participa la suposada "esquerra".

Creiem que, tot i així, els rectors i els degans tenen molts recursos per frenar el Pla de Bolonya; no fer-ho implica la col·laboració amb la minoria privilegiada en contra la majoria.

El fet que ni el govern del tripartit, ni cap rectorat estiguin disposats a cedir en el més mínim en les reivindicacions estudiantils i hagin optat per expedientar estudiants que lluiten pels seus drets o per reprimir les mobilitzacions estudiantils amb la seva policia ens obliga a donar un pas endavant en aquesta lluita.

Els CJC-JCPC donem ple suport a les ocupacions de facultats i treballem per a què aquestes aconsegueixin els seus objectius. Els Joves Comunistes del Poble Català reafirmem el nostre suport a l'assamblearisme com a mètode organitzatiu, aglutinador i unitari i fem nostres les reivindicacions que s'han plantejat:

- Retirada total dels expedients a estudiants i dels processos judicials oberts.

- Referèndum vinculant sobre el Pla de Bolonya.

- Debat obert i clar a tota la societat sobre la reforma universitària.
Ara és el moment que tots els estudiants progressistes i anticapitalistes catalans diguem col·lectivament un clar

NO A BOLONYA!
OCUPEM LES AULES