diumenge, 19 de juliol de 2009

Proposta del PCPC per a la unitat de les forces anticapitalistes

En el marc generat durant les eleccions europees, sobre la necessitat de la unitat de les forces anticapitalistes i revolucionàries, s'han abocat moltes posicions i comentaris sobre la necessitat d'aquesta unitat, sobre la seva urgència i les seves possibilitats reals d'aconseguir representació institucional.

En el marc d'aquest debat, i davant les properes eleccions autonòmiques a Catalunya, on segurament tornarà a aparèixer, els comunistes del PCPC volem deixar clara i de forma pública la nostra posició al respecte.

Els acords adoptats en el 8è Congrés del PCPE i la 3 ª Conferència Nacional del PCPC, tenen com a denominador comú la necessitat de construir una majoria social per a la transformació de la societat; aquesta majoria social, segons els acords esmentats, entenem que s'ha de vertebrar sobre la base d'un programa clar antiimperialista i amb la participació dels treballadors com a subjecte protagonista, en un front organitzat per totes les forces que vulguin participar en el projecte, sense cap tipus d'exclusió, i que permetin unir les forces antiimperialistes en un front comú.

Aquest front no pot ni ha de ser confós amb una participació electoral conjunta de forma conjuntural, ja que repetir vells esquemes, a més de no garantir l'èxit, posar en perill la veritable unitat, ja que crea falses expectatives entre les revolucionàries i els revolucionaris del nostre poble, que després solen ser decebedores.

Per això, repetim la crida feta en les resolucions de la nostra Conferència, a totes les organitzacions i persones individuals que estiguin disposades a crear aquest front, a seure per començar a debatre i organitzar una resposta revolucionària als problemes de la nostra classe i el nostre poble, sense imposicions i respectant en tot moment les diferències de cadascú.

Per a nosaltres, aquest front ha de donar una resposta unitària a una sèrie de problemes, no només a nivell de Catalunya, sinó a altres nivells sectorials o territorials, començant pel nivell local:

1. La lluita contra la precarietat laboral, contractació, ETT’s, salut laboral, etc.

2. La lluita contra el cost de la vida, no només l'habitatge sinó els productes de primera necessitat.

3. Lluita contra les discriminacions (racisme, de gènere, etc.).

4. La lluita en defensa del desenvolupament sostingut i del territori.

5. La lluita per la defensa del sector públic.

6. La lluita pel dret a l'autodeterminació de Catalunya.

7. La lluita contra totes les formes de repressió de l'estat.

8. La lluita per la 3 ª República.

9. La lluita per la pau i contra les guerres imperialistes.

10. La solidaritat amb els pobles i els treballadors de tot el món.

Així mateix, aquest front ha de complir uns mínims organitzatius:

- No pot respondre a una suma de sigles, aconseguides a través de reunions de les diferents direccions de les organitzacions, sinó que ha de tenir una plasmació territorial en els diferents pobles i ciutats de Catalunya.

- No pot estar subjecta ni a quòrum ni majories predefinides, al contrari, ha de funcionar en base a assemblees democràtiques de base.

- S'ha de garantir en tot moment la sobirania política i orgànica de cadascuna de les organitzacions que participin.

Nosaltres, els comunistes del PCPC, estem oberts a parlar i treballar per aconseguir aquest front que necessita el nostre poble, sense sectarisme, de manera honesta, però sense la renúncia als nostres principis i organització.

Comitè Central del PCPC, Juliol 2009.