dimarts, 24 d’agost de 2010

29-S VAGA GENERAL CONTRA EL CAPITAL


DESCARREGA'T EL TRÍPTIC EN PDF AQUÍ

DESCARGATE EL TRÍPTICO EN CASTELLANO, CARA y DORSO

Per què aquesta reforma laboral perjudica els drets de la classe treballadora?

Perquè qualsevol treballador o treballadora podrà ser acomiadat o acomiadada només amb 20 dies d’indemnització dels quals l’empresa únicament pagarà 12. Els 8 restants els pagaran els fons públics mitjançant el Fons de Garanties Salarials (FOGASA) en cas d’acomiadaments i en tot tipus de contractes indefinits.

Perquè una empresa sols tindrà que acreditar una “ situació econòmica negativa” per aplicar acomiadaments objectius (indemnització solament amb 20 dies per any treballat), sense un període determinat per això, obrint-se així la porta a un acomiadament continu més barat. Perquè s’estén l'anomenat contracte de foment de la contractació indefinida, que té una indemnització en cas d’acomiadament improcedent de només 33 dies per any treballat i un màxim de 24 mensualitats.

Perquè es donen facilitats a les empreses per a que no apliquin els salaris establerts en el conveni col·lectiu, així com se’ls permet una major flexibilització en forma de reduccions de jornada, suspensions temporals de contractes, mobilitat geogràfica...Tot això sempre que la direcció de l’empresa vulgui.

Perquè permet l’existència d'Agències Privades de Col·locació (naturalment, amb ànim de lucre) i s’amplien els camps on es pot contractar mitjançant les Empreses de Treball temporal (ETT'S), buidant encara més de capacitat als Serveis Públics d’ocupació.

Per què he de participar en la Vaga General del 29 de Setembre ?


Perquè, encara que malgrat sigui una Vaga General convocada molt tard per unes cúpules sindicals que des del començament de l’actual període de crisi capitalista no han fet més que negociar a la baixa els drets socials, laborals i salarials del conjunt de la classe treballadora, el 29 de Setembre és una excel·lent oportunitat per deixar-li clar a la patronal i al govern que els treballadors i treballadores no volem aquesta contrareforma laboral, no volem perdre més drets històricament adquirits i no volem pagar les conseqüències d’una crisi que la majoria treballadora no hem provocat. Per això, la Vaga General del 29 de Setembre, té que ser un clamorós crit de rebuig a la patronal que s’està beneficiant d’aquesta crisi i als seus gestors polítics.

És la Vaga General la solució definitiva a la crisi capitalista?


La Vaga General, per si mateixa, i malgrat que suposi un èxit pel que fa al suport que obtingui pels treballadors i les treballadores, no és la solució a la crisi. Aquesta crisi no és quelcom “fortuït” que ningú podia preveure.

Aquest argument és una mentida dels qui defensen un sistema capitalista que, periòdicament, genera aquests tipus de crisi més o menys profundes però en les que, invariablement, milions de treballadors i treballadores anem a l’atur, perdem drets socials o laborals que serveixin al capital per remuntar novament els seus beneficis.

En definitiva, el capitalisme no està en crisi; el capitalisme és la crisi. Per tant, la solució definitiva va associada a la superació del sistema que les provoca.

Què cal fer?


Cal organitzar-se i participar activament junt amb els qui proposem una solució que passi per donar l’esquena als qui ens han arrossegat en aquesta situació aplicant unes polítiques agressives per als interessos de la majoria. Cal deixar d’escoltar i d’acceptar amb resignació les mentides de la patronal i els seus lacais polítics.

Per què cal seguir recolzant als qui estan destrossant la vida de milions de treballadors a costa de protegir els beneficis d’una minoria explotadora? Dit d’una altra forma. Organitzar-se per enderrocar la contrareforma laboral, però també el capitalisme.

Organitzar-se, en definitiva, al PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC) i als CJC/JOVES COMUNISTES DEL POBLE CATALÀ (CJC/JCPC).

I quines són les alternatives proposem el PCPC i els CJC/JCPC davant la crisi?


El PCPC i la JCPC es dirigeix a la classe treballadora, amb o sense treball, a la joventut, als pensionistes..amb un amplíssim programa econòmic, amb el qual pretenem en primer lloc, sortir de l’actual crisi sense una pèrdua de drets per a la majoria, i en segon lloc establir les bases per a la construcció d’un nou model econòmic i polític, el Socialisme, on el lucre d’una minoria explotadora basat en el robatori quotidià que a diari es comet contra la classe obrera, sigui quelcom definitivament eradicat.

PROGRAMA
La recuperació del poder adquisitiu dels salaris i les pensions: 

A igual treball, igual salari. Persecució de qualsevol discriminació salarial de la dona, de la població immigrant o de la joventut.
Increment del Salari Mínim Interprofessional a 1200 euros nets mensuals.
Increment de les pensions mínimes a 1200 euros nets mensuals.
Prestació indefinida per acomiadament mínima de 700 euros mensuals fins a la reincorporació efectiva a un lloc de treball.
Prohibició legal dels talls de subministrament, embargaments, desnonaments per a les famílies treballadores en situació d’acomiadament.

Per les millores de les condicions i drets laborals : 

Promoció efectiva del treball indefinit i eliminació de tota forma precària de contractació.
Prohibició de les ETT´S i de tota forma de prestamisme laboral, creant organismes públics
ben gestionats que siguin els qui serveixin per garantitzar el dret al treball.
Reducció general de la jornada laboral a 35 hores en còmput setmanal, per Llei i sense reducció
salarial.
Reducció general de l´edat de jubilació als 60 anys. Cobertura social universal i gratuïta.

Contra el frau fiscal de la patronal: 

Promoció efectiva del treball indefinit i eliminació de tota forma precària de contractació.
Prohibició de les ETT'S i de tota forma de prestamisme laboral, creant organismes públics ben gestionats que siguin els qui serveixin per garantitzar el dret al treball.
Reducció general de la jornada laboral a 35 hores en còmput setmanal, per Llei i sense reducció salarial.
Reducció general de l’edat de jubilació als 60 anys. Cobertura social universal i gratuïta.

Lluita contra l'acomiadament lliure: 

Cap acomiadament sense causa real provada.
Elecció per part del treballador o de la treballadora, en cas d’acomiadament improcedent, entre la readmissió o indemnització.
No a la subcontractació ni a la contractació fraudulenta de treballadors autònoms amb vinculació prolongada a la empresa. Reforma de l'Estatut del Treballador Autònom amb ampliació efectiva de drets socials.