dimarts, 25 de gener de 2011

Sobre la situació dels transportistes de l’empresa HENKEL

El PCPC vol anunciar que 20 treballadors transportistes es troben en vaga indefinida per la decisió presa per l’empresa HENKEL d’acomiadar-los i subcontractar a una altre empresa per cobrir les places vacants a un preu mes baix. La situación és especialmente greu ja que l’empresa ha decidit no pagar cap tipus d’indemnització, incomplint la llei Trade (que garantitza els seus drets al ser autònoms per un únic client). Aquests treballadors, alguns amb més de 30 anys de servei, degut a la seva falsa condició d’autònoms han hagut d’invertir importants quantitats de diners en reparar i acondicionar els transports que utilitzen.El PCPC i els CJC/JCPC denuncien la pràctica generalitzada de la burgesia contractant falsos autònoms per evitar garantitzar-li’s els drets que els hi pertanyen. Denunciem igualment que la subcontractació no es altra cosa que un mitjà per augmentar la competitivitat, és a dir, l’augment de l’explotació a la classe obrera per a una major obtenció de beneficis.

El PCPC i els CJC/JCPC donen tot el seu soport als treballadors en lluita i els anima a continuar amb les seves reivindicacions per obtenir els drets que se’ls hi estan vulnerant. El capitalisme està duent una brutal ofensiva contra la classe obrera per poder mantenir el seu cicle de reproducció del capital. Tan sols amb la unitat de la classe en la lluita pels seus drets podrem obtenir la victòria.

Visca la lluita de la classe obrera!


Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC)

CJC/Joves Comunistes del Poble Català (CJC/JCPC)