dilluns, 16 de maig de 2011

[Eleccions Municipals] Eixos principals de la proposta política del PCPC a Barcelona

Les eleccions del 22 de maig són una ocasió més per organitzar la lluita del poble treballador. El Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) es presenta amb un programa de confrontació al sistema d’explotació capitalista que està portant a la misèria a àmplies capes de la població. La crisi a Catalunya ha impactat de ple (més de 600 mil aturats i aturades), aparició de fam creixent entre alguns col·lectius vulnerables, desnonaments de vivendes que són expropiades pels bancs, retalls i pèrdua de qualitat a la sanitat i l’educació pública, etc...
Mentre això passa, el govern municipal autoproclamant-se “d’esquerres” ha girat l’esquena a les classes populars i s’ha sotmès als interessos dels grups de poder local i de l’oligarquia financera. Davant les agressions que pateixen els sectors més dèbils de la societat (pensionistes, classe treballadora en precari, aturats/es) i altres sectors populars, cal plantar cara als culpables de la situació. 
Per al PCPC l’autèntic canvi passa per la construcció del socialisme. Algunes de les nostres propostes son :

1.Socialització dels sòls urbanitzables, per combatre l’especulació i la corrupció urbanística. Habitatge digne per tothom. Paralització de tots els processos de requalificació urbanística. Ocupació immediata dels habitatges buits en règim de lloguer amb preus no superiors al 10 % dels salaris. Per una política que fomenti i prioritzi la rehabilitació i l’ús dels desenes de milers de vivendes i locals buits que tenim a Barcelona. Construcció d’habitatges en règim cooperatiu i amb preus molt inferiors als actuals. Defensa dels espais públics.

2.Retorn a la gestió pública de les empreses municipals privatitzades (parquímetres, servei de neteja, transports, etc...) L´Ajuntament ha de recuperar el control i gestió d’aquests serveis conjuntament amb la participació ciutadana en el control i la gestió dels mateixos.

3.Per unes ordenances municipals alternatives que fomentin la participació democràtica. Les associacions de veïns han de ser instruments de poder popular amb paper decisori a la vida dels barris mitjançant una democràcia real de la majoria social. Creació dels Comitès de Barri, per organitzar el poder del poble i la seva participació en la gestió pública. Que els pressupostos municipals siguin discutits i aprovats per aquests comitès. Impulsar programes pel desenvolupament cultural i educatiu del poble, consultes populars sobre temes d’interès social. Foment de l’associacionisme, de la solidaritat i de la memòria històrica.

4. Política fiscal progressiva, rebaixant els impostos a sectors populars i augmentant-los als sectors adinerats de la societat. IBI cero per a habitatges populars de primera residència.

5. Per una administració local al servei de la ciutadania. Supressió de càrrecs de confiança per ser uns autèntics paràsits que viuen dels nostres impostos. Proves transparents a l’hora de concursar a un treball als ajuntaments. Elecció de la gent més capaç i no dels que tenen més contactes amb el poder. Reducció del salari dels regidors, alcaldes i alts càrrecs.

6. Per una ciutat més ecològica i sostenible. Foment i promoció del transport col·lectiu, de gestió i titularitat pública, per lluitar contra la contaminació, per prioritzar els espais d’ús peatonal i canviar les ciutats a l’escala humana. Preservar la conservació i titularitat pública dels espais naturals i públics amenaçats pels interessos privats i de les constructores. Foment de les energies renovables.

7. Per una nova política dels serveis socials que lluiti fermament contra la marginació i exclusió social. Serveis socials com a instruments de promoció i de suport dels sectors més vulnerables de la societat (discapacitats, gent gran, dones, famílies humils, toxicòmans, joves, etc...). No al clientelisme derivat de l’atorgament d’ajudes socials (PIRMI). Que ningú passi fam ni perdi el seu habitatge, ni se li talli la llum o l’aigua per manca de pagament. Augmentar la contractació de personal qualificat per atendre les diverses problemàtiques socials (drogoaddiccions, ludopaties, etc...). Foment de la salut comunitària i de l’esport popular.

8. Per una política local de creació d’activitat econòmica estable i de foment de l’ocupació. Economia diversificada, socialitzada i al servei de les persones. Promoció de l’agricultura i la ramaderia sense intermediaris, dels productes ecològics, del cooperativisme, etc... No als transgènics. Incentivar la compra de productes autòctons i de consum responsable per donar suport a l’economia més propera. Donar prioritat a les obres més intensives en mà d’obra i per equipaments dels barris populars (biblioteques, guarderies, parcs, etc) que puguin ser realitzades per petites i mitjanes empreses. Recolzament al cooperativisme, als treballadors autònoms, i a la petita i mitjana producció. Suport al petit comerç davant l’atac indiscriminat de les grans superfícies multinacionals. Promoció d’empreses d’economia social i solidària (cooperatives, societats laborals, etc...).

9. Càstig a la corrupció i al frau patronal. Revocar i destituir els càrrecs municipals que estiguin implicats en la corrupció i manca de transparència. Aplicació de les lleis penals Devolució de fortunes robades o adquirides de forma fraudulenta (per vincles amb el poder polític i econòmic). Auditories dirigides pels comitès de barri per controlar i prevenir possibles casos de corrupció en la gestió municipal.