dimecres, 18 de maig del 2011

Discursos de Elisseos Vagnas, Relacions Internacionals del KKE

En els seus discursos, Elisseos Vagnas va assenyalar:

"Benvolguts camarades i amics:

Una salutació calorosa i combativa des de Grècia, on fa només uns dies va haver-hi una gran vaga general de 24h. Centenars de milers de treballadors es van presentar a les 73 manifestacions de vaga per tot el país, que van ser organitzades pel PAME, el Front Militant de Tots els Treballadors, el punt d'aglutinació de federacions i sindicats classistes del país. Van donar un missatge clar al govern, la patronal, la UE i el lideratge dels sindicats majoritaris que actua en favor de la patronal i que vol una “pau social”, un missatge que en la guerra del capital contra els treballadors, amb l'excusa de la crisi, el deute i els dèficits, la classe obrera respon amb intensificació de la lluita, i respondrà amb guerra.

Milers de comunistes, membres i quadres del KKE i la KNE, amb gires, amb discursos i intervencions a les fàbriques i els centres de treball, sent la guàrdia de la vaga, van donar reeixidament aquesta batalla també. La consigna: “Sense tu, els engranatges no es mouen, obrer, sí, pots sense patrons!”, que va vibrar en les concentracions de vaga, demostra que el moviment sindical classista grec, que s'aglutina al PAME, no només vol l'organització de la lluita contra l'atac antipopular, sinó també desenvolupa el seu contingut ideològic i polític, revelant la potencia i la necessitat d'una societat diferent, sense explotació de l'home per l'home."

"Camarades, amics i amigues:

Des de Grècia, on la lluita de classes vibra, vam venir al seu país per recolzar amb totes les nostres forces la lluita del Partit Comunista dels Pobles d'Espanya (PCPE) i les candidatures que aquest recolza. La nostra acció té un caràcter simbòlic i, abans de res vol assenyalar que, davant els problemes comuns que avui afronten els treballadors en tots dos països, és necessari i imprescindible promoure la nostra solidaritat internacionalista, l'internacionalisme proletari, cosa que no només suposa la coordinació de la nostra lluita, sinó també una línia revolucionària comuna per part dels comunistes a tot el món.

Avui està atès que la situació dels treballadors canvia radicalment i la posició del poble empitjora, no només a Grècia, Portugal i Espanya, sinó en el conjunt de la UE, en el conjunt dels països capitalistes.

Els capitalistes, afí d'afrontar els canvis de la manera de producció capitalista, que genera crisi i guerres imperialistes com la qual està en curs ara en Líbia, desenvolupen una política agressiva. Lleven una per una les conquestes que, amb lluites i amb sang i gràcies al reflex de la Unió Soviètica havien conquistat els treballadors al món capitalista. Desenvolupen un atac brutal contra els salaris, les pensions, empitjoren les relacions laborals, mercantilitzen més els béns socials de l'Educació, la Salut, la Seguretat Social. El seu objectiu és abaratir més la força laboral.

En aquestes condicions és necessari que cada treballador canviï de posicionament. Sobretot, en condicions de batalla electoral, cada treballador ha de pensar molt bé el com utilitzarà l'arma del seu vot. Quin serà l'element qualitatiu d'aquesta batalla? Què és els que el capital va a tenir en compte el dia següent al de les eleccions?

En la nostra opinió, l'element qualitatiu d'aquesta batalla serà el suport al PCPE. Només l'augment de la força del PCPE, que no depèn de la UE, del capital. El PCPE analitza correctament les causes de la crisi capitalista i, des d'aquest punt de vista, al costat del KKE i els altres partits comunistes i obrers, s'oposa a la “pau social”, el consens i els diferents models de gestió centreequerra i centredreta del sistema capitalista. Revela el paper tant del partit socialista, com el del partit conservador.

S'ha de subratllar que, tant l'experiència de Grècia, com la d'Espanya, demostra que la socialdemocracia des de fa dècades, és el suport de la burgesia. Els treballadors no han d'esperar gens pels anomenats “partits socialistes”! Ells no canvien. Els que sí han de canviar són els treballadors, que, massivament han d'abandonar els partits que recolzen els interessos de la burgesia.

No obstant això, és necessari que el vot d'indignació, el vot de protesta contra la política antipopular, no es bloquegi en formacions com IU, que proposa unes quantes “aspirines”, per guarir-li el “càncer” al capitalisme. El seu posicionament, i , conjunturalment el de les forces aglutinades en el PEE (Partit de l'Esquerra Europea), danyen al moviment obrer. Aquestes forces, sembren il·lusions sobre la socialdemocracia i, juntes a ella, des de fa anys, han contribuït a l'aprovació de les mesures antipopulars. Demanen “negociacions socials” amb el govern, promovent el tema de la presa de decisions democràtica i no la pregunta a qui li convenen aquestes decisions i a qui no.

Promouen la submissió del moviment obrer, l'assimilació al sistema i estan disposats a asseure's en “taules rodones” i negociar no el que la classe obrera va a guanyar, sinó el que va a perdre. Els treballadors han de donar-los l'esquena, perquè són el suport del sistema burgès.

També en les eleccions locals i autonòmiques, ja que els òrgans del govern autonòmic formen part del mecanisme estatal i els governs locals i autonòmics, han d'aplicar a nivell local la política antipopular central.

La resistència és necessària"


"Camarades:

La burgesia i els seus portaveus diuen que la crisi es va provocar suposadament perquè els treballadors consumien més del que produïen. No obstant això, davant l'acusació que “Grècia no produeix gens”, podem anteposar que és la participació del nostre país a la UE que va posar i segueix posant grans obstacles al desenvolupament de la capacitat productiva del país. Abans d'entrar a la UE, Grècia exportava productes agrícoles, mentre ara els importa. Abans, havien unes quantes fàbriques de sucre, i avui no queda cap. Abans, havien drassanes desenvolupades, que avui desapareixen. Avui dia, sobre la base de les direccions de la UE, la pesca i el cultiu de vinyers s'eliminen. Malgrat això, a Grècia sí hi ha riquesa mineral, grans unitats industrials i indústria naval, uns avantatges molt grans pel desenvolupament de la producció agrícola i el turisme. La qüestió principal és el caràcter del desenvolupament. Dit d'una altra forma, qui, quina classe té el poder i els mitjans de producció, a qui li beneficia el desenvolupament, als monopolis o al poble.

A Grècia, fins a abans de la crisi capitalista global, tal com en altres països, hi havia un gran desenvolupament capitalista. Es va acumular una riquesa incomptable a les mans de pocs plutocrates. De 1990 a finalitats de 2007, el PIB es va augmentar cinc vegades i els guanys dels capitalistes vint-i-vuit vegades. Només l'any 2009, les empreses ingressades a la borsa van guanyar més d'11,8 mil milions. L'actiu dels bancs grans es va augmentar de 275 mil milions l'any 2004 a 579 mil milions en 2009. Al mateix temps, els salaris dels treballadors van romandre al 60% de la mitjana europea i la productivitat del treball va pujar al 93,5% d'aquest.

Tots aquests guanys acumulats van ser agafats pel gran capital per mitjà d'exempcions tributàries i de beneficis. És significatiu que la imposició dels guanys capitalistes es va disminuir els últims anys de 45% al 20% i només en bancs suïssos, els capitalistes grecs van acumular més de 600 mil milions d'euros.

Les dades anteriorment exposades demostren la grandària de l'explotació de la classe obrera grega, demostren el robatori completament legal de la plusvàlua dels treballadors en la producció. El debat sobre la suposada despesa de diners per part del poble es fa a propòsit, per culpabilitzar a la classe obrera i les altres capes populars del país que, en realitat, no tenen cap responsabilitat pel deute. Es fa perquè els treballadors acceptin, perquè no s'oposin a les mesures antipopulars. L'objectiu és que els treballadors es carreguin el pes de la crisi capitalista, perquè segueixin florint els guanys dels capitalistes i que es disminueixi el preu de la força laboral. Es tracta de mesures preparades des de fa molts anys. De fet, el president grec, també president de la Internacional Socialista, va dir: “la crisi ens dona l'oportunitat de prendre mesures que de totes maneres anàvem a prendre”. Es tracta, a més de mesures que es prenen en altres països de la UE i es descriuen en el pacte fundacional d'aquesta, tal com en altres convenis que van venir després. Sabem que al seu pais les forces governamentals antipopulars promouen les noves mesures antipopulars amb l'argument que “no ens convertim a Grècia o a Portugal”. Cap treballador no ha de caure en el parany posat pel capital! Ha de pensar que, fins i tot al país més pobre del món, on el salari diari és d'1-2€, fins i tot aquí la burgesia de demanarà que ajupi el cap, que no demani cap augment salarial, perquè no es danyi la competitivitat de l'economia. Llavors, cap consens, cap confiança popular a la hipocresia de la burgesia i dels seus representants!


"Camarades i amics:

Com es donarà fi a la tortura de l'atur, de la pobresa, de la misèria en la qual viuen milions de treballadors per tota Europa?

La UE, la Unió Econòmica i Monetària, l'Euro que, de fet, al nostre país es va qualificar de “refugi”, que salvaria al país de molts problemes internacionals, es va provar que era un mite.

Ara és el moment de fer el balanç del que la confiança de les capes obreres i populars cap als partits de la UE i l'ingrés dels nostres països en aquesta li va oferir al poble. Per la nostra experiència veiem que no es van evitar ni la crisi econòmica, ni l'expansió de la pobresa, ni l'atur, ni l'augment dels preus, ni els armaments caríssims, ni el gran volum dels productes importats que es poden produir a Grècia, i fins i tot, de forma més barata i amb més qualitat. En canvi, des del nostre ingrés a la UE, s'han gravat unes branques tradicionals de l'economia grega com la producció agrícola, la ramaderia, la pesca, les drassanes, la indústria tèxtil etc. El poble grec sí te experiència que la UE no ofereix protecció alguna, al contrari és un factor de reforçament de les mesures antiobreres i antipopulars. Els únics protegits són els capitalistes perquè, la UE, sent una unió interestatal dels monopolis, serveix els seus interessos.

Avui, fins i tot en les eleccions, fa falta que es castiguin totes les forces polítiques que recolzin la UE, que participin als anomenats “partits europeus” que, amb els seus estatuts s'han compromès a servir les “llibertats” del capital, com les quals es defineixen en el conveni antipopular de Maastricht l'acord fundacional de la UE.
 

No obstant això, si la solució als problemes dels treballadors no prové de la UE, per ventura vindrà amb un govern progressista d'esquerres? Això és els que proposen aquelles forces que aspiren a una gestió de la crisi diferent. És una il·lusió que els problemes populars es poden solucionar sense conflicte, sense ruptura amb les causes que els creen, sense la ruptura amb la UE, l'OTAN, el poder del capital. A Grècia, el KKE presenta aquests dies al poble grec, per mitjà d'una gran campanya honesta, la seva pròpia proposta per al poder, que preveu la col·lectivització dels mitjans de prodcucció bàsics, la planificació central de l'economia i el control obrer.

Es tracta d'un marc que inclou la línia i els objectius que contribueixen a l'aglutinació de forces populars i obreres més àmplies, en l'activitat per qualsevol problema, en la lluita contra el capital i la política antipopular.

Ningú va dir que això seria fàcil. No obstant això, creiem que el cost dels sacrificis de la submissió a les ganes del capital és molt major que el cost dels sacrificis de la lluita. I això no és una exageració verbal, si es pensa que, a part de la resta, s'aguditzen també els conflictes interimperialistes, i la participació dels nostres pobles a aquestes pot significar una gran aportació de sang. Llavors, el poble ha d'optar entre el camí dels monopolis i l'altre camí de desenvolupament, que serveixi les necessitats populars i que suposa que el país es deslligui de la UE i l'OTAN, suposa la construcció d'una economia i un poder popular que para nosaltres, els comunistes, és la societat socialista- comunista.

Per a la construcció d'aquesta societat, és insubstituïble el paper del Partit Comunista, que no es pot substituir ni per sindicats, ni per alguna altra organització massiva. El Partit Comunista, basat al marxisme-leninisme, és l'avantguarda de la classe obrera, l'inspirador i l'organitzador de la seva lluita pel poder.
 

El Partit Comunista ha de formar una tàctica per a l'aglutinació de forces i per a la creació de les condicions que portaran a l'augment de la consciència política dels treballadors, al desenvolupament de la lluita classista.

És clar que, per tot el món, el moviment comunista està sofrint dificultats. El KKE, al costat del PCPE i altres Partits Comunistes han obert el camí perquè el moviment comunista surti d'aquesta situació desagradable i perquè pugui traçar una línia revolucionària comuna. Aquesta temptativa va començar amb la Revista Comunista Internacional, per mitjà de la qual els Partits Comunistes desenvolupen uns llaços ideològics i polítics fraternals molt estrets.

Amb aquests pensaments, volíem desitjar-li èxit al PCPE a la seva batalla electoral. Desitgem i esperem que els treballadors d'Espanya també, amb més valentia respondran a la crida pel canvi de la correlació de forces, reforçant les candidatures del PCPE, a la crida llançada pel KKE des de l'Acròpoli:

“Pobles d'Europa, aixequeu-vos!”