dijous, 2 de juny de 2011

Resolució de la cèl·lula del PCPC a Tarragona

CONTRA LA CRISI:  ORGANITZACIÓ, ORGANITZACIÓ, I ORGANITZACIÓ.

El capitalisme va néixer degotant sang i morirà de la mateixa forma execrable i criminal. Mes enllà de la cobdícia subjectiva, el capitalisme en l´actual fase imperialista i com a conseqüència de la seva mateixa dinàmica econòmica, ha provocat la crisis de superproducció, financera i estructural mes greu de la seva historia.

El desaprofitament de les grans potencialitats productives, que els avanços científics i tècnics fan possibles en aquesta era i l’expropiació per part d’una ínfima minoria, de tots els beneficis que genera la gran massa de producció mundial, accentua de forma determinat la contradicció entre les forces productives i les relacions de producció, es a dir, entre la forma socialitzada de la producció i l’expropiació privada del beneficis.

Els diferents gestors del sistema, ja siguin del PSC, del PP, nacionalistes o reformistes, per aconseguir augmentar la quota de guanys dels seus amos, no han dubtat en saquejar les arques dels pobles, deixant-nos endeutats fins el cap.

Han desarticulat les conquestes socials de mes de 150 anys de la classe treballadora, deixant arruïnada a bona part de la petita i mitjana burgesia, així com a la majoria dels autònoms. Han privatitzat i retallat descaradament els serveis públics i socials, i ens han
embarrancat pel mandat del imperi en guerres fratricides i criminals, amb el gran cost econòmic, i sobretot moral que això representa, tant per l’estat, com per les nacionalitats.

El Poble esta indignat amb raó, pel grau de corrupció, cinisme, hipocresia i sobre tot malbaratament al que han arribat, qualsevol regidor s’adjudica un sou descomunal, i no cal parlar dels alcaldes i tots els demes càrrecs.

La forma en que el capitalisme i els seus gestors tracten al poble, fa que cada cop siguem mes la gent que no creu en ells i que es mobilitza, surt al carrer, denunciant les
seves politiques antisocials, organitzant-se i plantejant la  reforma del sistema.

Amics i amigues, des del PCPC volem deixar clar que no és en reformes d’aquest sistema corrupte e irracional el que ens pot fer sortir de la crisis. D’aquesta crisis nomes en sortirem confrontant amb el sistema amb una alternativa revolucionaria elaborada pel poble per el poble, i que això comporta mes enllà de l’indignació, la necessitat de dotar-nos d’una organització, democràtica, sòlida i disciplinada, que elabori un programa amb una línea política, econòmica i ideològica, clara, determinada. Programa  que entenem hauria de tenir com eix vertebrador (al marge de les propostes concretes a curt i mig termini) el següents punts:

A) Socialització de tots els grans mitjans de producció i de canvi (bancs, industries, terres,etc..) que han de passar a ser dirigides i administrades pel poble.

B) Els diners han de ser tots invertits al sector productiu i administrat per organitzacions populars mitjançant l’implementació de bancs i caixes publiques.

C) Reforma Agrària, la renta de la terra ha de revertir integrament al poble treballador
i no a als latifundistes i corporacions monopolistes.

D) Els serveis socials, educació, sanitat, cultura, transport, aigua, gas, electricitat, brosa, etc…han de ser tots de titularitat publica i gestionats pel poble treballador.

E) Cal la sortida immediata de l´OTAN i de la CEE, així com el retorn immediat de totes les tropes subordinades fins el moment al mandat del imperi.

F) Creació de l’exèrcit popular. Educació immediata, de les forces policials en el respecte al poble treballador i a la seva organització política.

G) Obertura de nous mercats per col·locar les nostres mercaderies, cap l´Asia, Amèrica del Sud, Àfrica i Rússia, cercant l´intercanvi d’igual a igual basat en els costos reals de les mercaderies.

Mesures entre altres, que caldrà emmarcar dintre d’una República confederal que permeti l’autodeterminació dels pobles que lliure i democràticament així ho decideixin. Per una societat, mes justa, democràtica, ètica i racional, pel socialisme i el comunisme organitzem-nos i lluitem, ja que el futur depèn de nosaltres.

COMUNISME O BARBÀRIE