dijous, 4 d’agost del 2011

Treball i TMB no creen cap dels 600 llocs de treball acordats fa dos anys

La CGT d’autobusos de TMB va denunciar que aquest “acord” només era una cortina de fum per tractar de maquillar mediàticament la manca de propostes de la Direcció de TMB per arribar a un acord de conveni amb els treballadors i treballadores d’aquesta empresa. 
 
El temps, desgraciadament, els ha donat la raó, ja que  segons el sindicat, dos anys després, TMB i el Departament de Treball no han creat ni un sol lloc de treball a Autobusos de TMB. "Tanta parafernalia només ha servit per enganyar els mitjans de comunicació i de pas la ciutadania de Barcelona" remarca la CGT.
El sindicat explica que fa aproximadament dos anys, enmig del conflicte dels conductors i conductores d’autobusos de TMB pels dos dies, l’aleshores Consellera de Treball, Mar Serna, i la Presidenta de Transports Metropolitants de Barcelona (TMB) en aquells moments, Assumpta Escarp, feien una roda de premsa on anunciaven un acord entre les dues parts per a la creació de 1.000 llocs de treball amb unes característiques específiques. D’aquests 1.000 llocs 600 s’havien de crear a l’empresa d’autobusos de TMB.
També remarca que totes les noves contractacions que s’han fet durant aquests dos anys han vingut directament de la borsa de treballadors i treballadores que havien enviat el curriculum i que, en alguns casos, ja havien treballat els caps de setmana i les festes oficials durant el periode estiuenc.
 
Segons l’acord, els termes de la contractació seria en base a:
“Actuació 1.- Facilitar a l’empresa un servei d’intermediació, d’acord amb les necessitats de contractació que pugui tenir en cada moment, per tal de pre-seleccionar les persones candidates més adequades per cobrir els llocs de treball. Aquest servei inclourà la verificació prèvia dels perfils de les persones candidates a les característiques del lloc de treball i la verificació de la disponibilitat d’aquestes a les condicions laborals demandades per l’empresa.

Actuació 2.- Les empreses que integren TMB faran servir prioritàriament les eines d’intermediació que posa a la seva disposició el Servei d’Ocupació de Catalunya, per tal de millorar l’accés de les persones desocupades a les seves ofertes laborals.

Actuació 3.- Desenvolupar una col·laboració per a l’assessorament d’accions formatives lligades principalment a dues línies estratègiques; una formació específica lligada al desenvolupament de llocs de treball específics i una formació lligada a les competències clau.

Actuació 4.- Per totes aquelles actuacions especials i projectes singulars que es facin a mida de les necessitats de TMB segonsels requisits iprocediments establerts en la respectiva normativa reguladora i sens perjudici de les disponibilitats pressupostàries, aquest es compromet a contractar prioritàriament les persones formades mitjançant accions específiques, sempre i quan aquestes reuneixin els requisits definits per TMB per desenvolupar els llocs de treball ofertats.

Actuació 5.- Posar a disposició de TMB el programa de formació “Forma i Contracta”, o qualsevol altre equivalent o similar que estigui operatiu durant la vigència del present conveni, per tal de subvencionar les despeses de les accions formatives adreçades a la capacitació professional dels treballadors i treballadores en situació d’atur per al desenvolupament d’una ocupació concreta, de la qual l’empresa tingui necessitat de contractació immediata, sens perjudici de lesdisponibilitats pressupostàries i d’acord amb els requisits i procediments establerts en la normativa reguladora vigent en el moment de la  presentació de la sol·licitud. Al finalitzar el període de formació, com a mínim el 60% dels alumnes participants hauran de ser contractats per ocupar un lloc de treball corresponent a la formació rebuda.

Actuació 6.- Mantenir una línia oberta de col·laboració i diàleg entre el Servei d’Ocupació de Catalunya i TMB, que permeti conèixer i oferir els serveis i/o accions de suport a la creació d’ocupació o a la millora de la formació de les persones que hi treballen.

Actuació 7.- El Servei d’Ocupació de Catalunya col·laborarà en la recerca de candidats per a la incorporació de personal amb discapacitats; en la incorporació de la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats de les dones en el treball.

Actuació 8.- En cas que TMB no requereixi dels serveis d’intermediació del Servei d’Ocupació de Catalunya,  aquest posa a disposició de l’empresa el nou portal públic d’ocupació desenvolupat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, per tal d’identificar candidats directament en el mercat de treball.”