divendres, 20 de gener de 2012

Els CJC/Joves Comunistes del Poble Català tenim el plaure de presentar els nous blogs d'alguns dels col·lectius organitzats al territori i universitats de Catalunya.

Barcelona:
http://jcpcbarcelona.blogspot.com
barcelona.jcpc@gmail.com

Universitat Autònoma:
http://jcpcuab.blogspot.com
cjc.jcpc.uab@gmail.com

Barcelonès Nord:
http://jcpcbarcelonesnord.blogspot.com
barcelonesnord.jcpc@gmail.com

Vallès:
http://comunistesdelvalles.blogspot.com
valles@comunistes.org

Osona:
http://comunistesosona.wordpress.com
osona@comunistes.org

Tarragona:
http://jcpctarragona.blogspot.com
tarragona@comunistes.org