divendres, 5 d’octubre del 2012

Davant la convocatòria d’eleccions anticipades a Catalunya

El Partit Comunista del Poble de Catalunya considera que la convocatòria d’eleccions anticipades a mig mandat, només es pot explicar sota dues premisses: 

1. La necessitat del bloc oligàrquic d’assegurar la legitimitat i els consensos, com el PP a Galícia i dins la formalitat democràtico-burgesa, per tal de seguir aplicant amb mà de ferro les imposicions de la Troika. 

2. La necessitat de legitimar electoralment l’aposta de l’oligarquia catalana per la construcció de, no se sap quines, estructures estatals catalanes dins la cadena imperialista de la Unió Europea. 

Davant d’això el Partit Comunista del Poble de Catalunya manifesta: 

1. La nostra total i frontal oposició a la Troika i als seus representants estatals, autonòmics i locals. Tots ells, al servei dels interessos de l’oligarquia europea, ja sigui alemanya, espanyola o catalana. 

2. Que aquestes eleccions només responen als interessos del capital, principalment dels monopolis. 

3. Que les propostes sobiranistes impulsades pel bloc oligàrquic català no responen als interessos de la classe obrera catalana i les classes populars del país. Igualment la reacció impulsada des del bloc oligàrquic espanyol tampoc respon als interessos de la classe obrera i classes populars del conjunt de pobles d’Espanya. 

4. Que el PCPC sempre ha defensat i defensarà el dret del poble català a la seva lliure autodeterminació, inclòs el dret a la seva independència nacional. 

5. Que la proposta del PCPC al conjunt del poble català és la construcció de la República Socialista de caràcter Confederal, una República Socialista com a expressió del poder de classe obrera, Confederal com a expressió de la unió lliure i entre iguals de pobles lliures i sobirans, agermanats en la construcció socialista i dirigits per una única classe obrera. 

El Partit Comunista del Poble de Catalunya és plenament conscient que el marc d’intervenció política que l’Estat burgés ens ofereix, en cap moment permet, ni permetrà, a la classe obrera assolir les seves màximes aspiracions. 

El Partit Comunista del Poble de Catalunya no aspira a tenir quotes de poder per gestionar el capitalisme. El nostre únic objectiu és la conquesta del poder per part de la classe obrera i la construcció del socialisme-comunisme

Davant la convocatòria anticipada d’eleccions al Parlament Català, el Partit Comunista del Poble de Catalunya resol: 

1. La presentació de candidatures pròpies a les quatre circumscripcions catalanes, presentant un programa independent per a la classe obrera, al marge de qualsevol posició subsidiària de la burgesia, ja sigui reclamant la humanització i democratització del capitalisme o ja sigui inserint Catalunya com a membre de ple dret del bloc imperialista europeu. 

2. La presentació d’una proposta política de confrontació amb el capitalisme, oferint un programa tàctic de confrontació i un programa estratègic de construcció del socialisme. 

3. La presentació de la nostra proposta nacional, explicant a la classe obrera en que consisteix per els i les comunistes el dret a l’autodeterminació de Catalunya i el perquè de la República Socialista Confederal. 

La classe obrera catalana necessita articular respostes organitzatives i de lluita pròpies i independents. Cap proposta que de forma més o menys oberta serveixi per apuntalar la dictadura de la burgesia respon als interessos de la classe obrera catalana. Cap proposta que pretengui endolcir l’explotació, humanitzar l’imperialisme i democratitzar el capitalisme és honesta. 

Per això els i les comunistes del PCPC lluitem per construir el Front Obrer i Popular pel Socialisme com a eina en mans de la classe obrera pel combat de classe. Per això els i les comunistes lluitem per la sortida de l’Estat Espanyol de l’€, l’UE i l’OTAN. 

Per l’autodeterminació! Pel Socialisme! 
Tot per la Classe Obrera! 

Barcelona 5 d’octubre de 2.012

Partit Comunista del Poble de Catalunya 
Comitè Executiu