dilluns, 4 de març de 2013

8 DE MARÇ, MOLT QUE LLUITAR

Manifestació el 8 de març

19h Plaça Universitat 

Vine al bloc comunista!


Les treballadores som la baula més feble de la cadena productiva: la discriminació salarial ens deixa un salari mitjà femení inferior en un 22,50% respecte al masculí, que arriba al 32,29% menys si es computen complements salarials. L'assetjament sexual, la precarietat absoluta, el treball en l'economia submergida, els treballs a temps parcial, una incorporació al mercat laboral de tan sols un 53,42%, unes taxes d'atur del 26,55%, un 38,9% de llars de dones amb fills menors en risc de pobresa, el 81,75% dels que perceben una pensió de subsistència són dones. Aquestes són les condicions laborals de les dones treballadores.

Nosaltres, a més, resolem la major part del treball domèstic, les tasques reproductives i les de cures, com mana el patriarcat. La divisió sexual del treball que invisibilitza socialment tot aquest treball necessari, la construcció cultural de gèneres amb rols diferents i la consideració del gènere femení com d'inferior categoria humana i laboral, unit a la presència secundària i desvaloritzada en el mercat de treball assalariat, col·loca a les dones treballadores en una situació especial d'opressió i exclusió social. Aquestes són les condicions de vida de les dones treballadores.

Les dones suportem les conseqüències més dures que la crisi capitalista està imposant al conjunt de la classe obrera. Des de la reducció de l'ocupació en el sector públic, altament feminitzat, fins a la pèrdua del treball precari i sense drets a què havíem accedit. Es va allunyant l'horitzó de la independència econòmica, s’apropa el de la sobreexplotació. Amb la privatització de la sanitat, dels centres de dia, la desaparició de l'ajuda a la dependència, el tancament de les poques escoles infantils públiques ... nosaltres prestarem tot aquest treball a títol gratuït perquè s’ho apropiï el capitalisme. Tot això a major glòria del patriarcat més ranci.

La lluita i organització de les treballadores és imprescindible. Hem comprovat els límits històrics d'aquest sistema que s'ensorra i l'estructura transversal d'opressió que l'acompanya. Avui, l'única direcció possible per a la nostra emancipació passa per superar el patriarcat i per la derrota del capitalisme. Aixecar la bandera del feminisme de classe al voltant de la d'organitzar les treballadores, colze a colze amb la resta de la classe obrera i sectors populars.

TREBALLADORES, LLUITEM PER LA DERROTA DEL CAPITALISME I DEL
PATRIARCAT.