divendres, 6 de març del 2009

8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA

CONTRA LA DOBLE EXPLOTACIÓ, CAPITALISTA I PATRIARCAL,LA DOBLE LLUITA

PER UN FEMINISME DE CLASSE!

Les mesures imposades pel capitalisme per superar la seva crisi estructural a costa de la classe obrera (deslocalitzacions, tancaments d'empreses, ett’s, privatitzacions, retalls socials, etc) ataquen amb més duresa a les treballadores, la baula més feble de la cadena productiva, que pateixen sobreexplotació, discriminació salarial, assetjament sexual, precarietat i treball en l'economia submergida.

El nombre de dones en atur augmenta a l'Estat espanyol, la taxa d'atur femenina se situa ja en el 15,14%, sotmeses cada vegada a una major discriminació salarial amb sous un 32 per cent aproximadament més baixos que els homes pel mateix treball.
Les dones suporten el treball domèstic, les tasques reproductives i les de cures en una mesura molt més gran que els homes, com mana el patriarcat. I aquesta doble jornada repercuteix negativament en la capacitat d'intervenció de les dones en la lluita obrera i popular, participació que resulta imprescindible en la batalla contra el capitalisme i contra el patriarcat.

La construcció cultural i social de dos gèneres que han de desenvolupar rols diferents i complir obligacions i tasques imposades de forma artificial i jeràrquica, potencien una desigualtat basada en relacions de força i poder entre homes i dones, sent considerat el gènere femení d’inferior categoria humana i laboral que el masculí.

La situació es deteriora en la família patriarcal com a conseqüència de l'impacte de la crisi capitalista, perquè les dones són dependents econòmicament dels homes, sent les últimes en accedir al mercat laboral i les primera en ser excloses per necessitats del capitalisme, en harmonia amb el patriarcat, el qual es bassa en la divisió sexual del treball, en la família i en el mercat, divisió que no és natural, sinó social.

L'exclusió social és un procés imparable agreujat en el cas de les dones per la crisi capitalista, la qual cosa provoca situacions d'extrema necessitat que propicia solucions extremes com la prostitució, espai no reconegut en el que es perden tots els drets absolutament.

Les treballadores immigrants suporten una major càrrega de sobreexplotació, sent a més víctimes del racisme tant per la via legal i institucional com per la social. La feminització de la pobresa és una dada cada vegada més alarmant: les dones representen el 60% de la població treballadora mundial més pobra.

Les dones més joves. El patriarcat també condiciona a la joventut en multitud d'àmbits de la seva vida: la família, els estudis, el mercat de treball... En l'àmbit familiar les joves han de carregar amb un major nombre de tasques domèstiques, assumint la cura de germans i germanes menors , o persones dependents. I veuen limitada la seva llibertat de moviments pel fet de ser dones. Quan, per raons econòmiques han de compaginar estudis i treball es troben amb el Pla Bolonya, que mercantilitza i privatitza l'educació, limitant encara més que la joventut de les classes treballadores puguin realitzar estudis superiors. Existeix a més una feminització de certes carreres com poden ser educació, infermeria, etc. el que després repercuteix en la feminització de certs llocs de treball en el mercat, cures, ensenyaments, etc. En l'àmbit laboral les joves han d'enfrontar-se a exigències alienes a la seva formació i capacitat, com el compliment de certs cànons de bellesa. A la situació d'assetjament en el lloc de treball, que és especialment sagnant en el cas de les joves, s'afegeix la discriminació per possibles embarassos. La violència de gènere exclou a la joventut, essent la primera causa de mort per a les dones d'entre 16 i 45 anys.

El projecte socialista és antipatriarcal. Les treballadores suporten les conseqüències més dures que la crisi capitalista imposa al conjunt de la classe obrera, i l'única via per enfrontar-se és lluitar per un projecte revolucionari compromès amb l'emancipació de les dones, capaç d'integrar en la lluita de la classe obrera pel socialisme, la lluita específica per la fi del patriarcat. Aquest és el projecte revolucionari del PCPC i els JCPC.

El 8 de Març totes i tos a Plaça Universitat a les 18 h.