dimecres, 7 de març del 2012

8M: Contra tota explotació! Treballadores construint Front Obrer i PopularManifestacions:

Barcelona: 19h Pl. Universitat

Tarragona: 19h Pl. Despullats

No estem davant d'una ona conservadora i de bárbars patriarcals, assistim a una ofensiva del capitalisme per remuntar la seva crisi estructural i per ajudar-lo, compta amb el seu patriarcal cooperador necessari de l'opressió.

Les dones som una força de treball secundària i desvaloritzada. Es va encarregar d'això el patriarcat amb la divisió sexual del treball i se'n beneficia el capitalisme. El 15,2 % de nosaltres rep ingressos menors o iguals al salari mínim interprofessional, el nostre salari mitjà anual representa el 78% del masculí, el percentatge de dones en el total d'assalariats amb guany baix es del 64,2% i l'única raó que la taxa d'activitat femenina s'elevés fins al 52,3% va ser la utilització de la nostra abaratida má d'obra per pressionar a la baixa el conjunt de la classe obrera. Situades en els nivells més baixos de la classificació professional, en activitats marcadament feminitzades i amb pitjors condicions, hem arribat ja a una taxa d'atur del 23, 40%. Avui les polítiques d'ajustament de l'oligarquia que imposen retallades als serveis públics d'educació, sanitat, ajudes a la maternitat, a la dependència, centres de tercera edat, etc. ens afecten de manera especial en ser nosaltres les qui suportem la major part d'aquest treball socialment necessari.


Si la reforma del sistema públic de pensions va allunyar del nostre horitzó l'accés a una pensió digna, en fer impossible compatibilitzar ocupació, treball de cures i jubilació, les últimes mesures respecte al mercat laboral afebleixen encara mes la posició de les treballadores en donar-se via lliure a l'acomiadament per acumular faltes d'assistència a la feina, fins i tot justificades.

La sobrexplotació, el treball invisibilitzat, gratuït i l'opressió es tot el que poden oferir-nos. Si el binomi dona i pobresa es va estenent, si dins del capitalisme el retrocés del patriarcat sempre ha estat una formalitat estética, organitzem l'única vía per enfrontar la crisi capitalista que, lluny de marees violetes, está
en la lluita per un projecte revolucionari compromès amb l'emancipació de les dones.

Dins del capitalisme no existeix sortida per a les nostres demandes, només hi tenen cabuda l'explotació i l'opressió. La derrota del patriarcat, imprescindible, juntament amb la superació del capitalisme, és la nostra única possibilitat. Per aixó la lluita de les dones per la seva emancipació haurá d'artícular-se i buscar espai propi, amb el conjunt de la classe, en un front Obrer i Popular pel Socialisme, que en un procés d'acumulació de forces faci realitat la nostra única possibilitat efectiva d'emancipació de classe i gènere.

Partit Comunista del Poble de Catalunya
CJC/Joves Comunistes del Poble Català