dilluns, 19 de març del 2012

El treball per la vaga no s'atura!

Imatges d'agitació i propaganda a la ciutat de Barcelona i a la Universitat Autònoma (UAB):