divendres, 25 de gener de 2013

Davant la Declaració de Sobirania de CatalunyaDavant l’aprovació al Parlament de Catalunya de l’anomenada Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir del Poble de Catalunya, el Partit Comunista del Poble de Catalunya considera que aquesta declaració no respon als interessos de la classe obrera catalana i de la resta de classes populars.
El PCPC, un cop estudiat el text, considera que aquesta declaració, punt per punt i en la seva globalitat, només respon als interessos de la facció hegemònica de la burgesia catalana, en pugna amb la burgesia espanyola per situar-se en una posició més avantatjosa dins la cadena imperialista.

No ens sorprèn, però. És obvi que els interessos i l’hegemonia econòmica, política i cultural de la burgesia a Catalunya es reflexa en declaracions d’aquests tipus. Igualment, davant la profunda crisi capitalista, que a l’Estat Espanyol té dimensions especialment dramàtiques, s’accentuen les pugnes interburgeses i interimperialistes. Concretament en el cas català, no és estrany que la facció dominant de la burgesia catalana aposti per una major autonomia dins la Unió Europea, i fins i tot, per la creació d’un estat propi subordinat a l’eix franco alemany, que no és altra cosa que canviar la cadena que ens lliga al capitalisme.
Tampoc ens sorprèn la posició dels representants del Partit de l’Esquerra Europea a Catalunya, EUiA i de les dues principals forces que la conformen, el PCC i el PSUCviu, qui novament declaren el seu suport i adhesió a la Unió Europea, una unió imperialista creada únicament per servir els interessos de l’imperialisme i els grans monopolis.
Tampoc ens sorprèn el “sí crític” de la CUP i l’Alternativa d’Esquerres, un sí crític expressat en forma d’un vot afirmatiu i dues abstencions. Posició que, des de l’ambigüitat i els eufemismes, no confronta radicalment el capitalisme, l’imperialisme i l’UE. Situar en un mateix nivell les contradiccions nacionals i la contradicció de classe, la contradicció entre capital i treball, al final, com es demostra novament, porta a posicions subsidiàries de la burgesia.
Davant aquesta Declaració de Sobirania, el Partit Comunista del Poble de Catalunya manifesta:
  1. Que en cap moment renunciem ni renunciarem al dret a l’autodeterminació del poble català, dret que està a l’ADN dels i les marxistes-leninistes, la nostra proposta per l’Estat Espanyol és la República Socialista de caràcter Confederal. Aquest dret inclou, com no pot ser d’altra manera, el dret a la independència.
  1. Que la construcció d’un Estat Català en el marc de la Unió Europea, i s’entén que dins de l’euro i de l’OTAN, no pot ser considerat un exercici del dret a l’autodeterminació del poble català, ja que més enllà de formalismes, és la integració de la burgesia catalana com a membre de ple dret d’una estructura econòmica, política i militar imperialista. El poble català seguirà sotmès i sense independència política i econòmica.
  1. Que al contrari del que manifesten algunes formacions polítiques, aquest exercici de sobirania nacional per part de la burgesia, no ens acosta a cap tipus d’alliberament social, al contrari, enforteix el poder de la burgesia catalana i de les estructures de dominació i explotació sobre la classe obrera catalana.
  1. Que la proposta dels i les comunistes no pot ser altra que enfortir posicions de classe independents; en cap moment recolzarem posicions subsidiàries de la burgesia espanyola, catalana i dels grans monopolis europeus.
  1. Que el nostre objectiu no és altra que la conquesta del socialisme-comunisme, i que això només es pot assolir en base a la organització de la classe obrera i classes populars entorn un programa revolucionari pel socialisme.

El Partit Comunista del Poble de Catalunya, reafirma la seva voluntat d’avançar en la construcció del Front Obrer i Popular pel Socialisme, com a expressió de les diferents organitzacions del moviment obrer i popular.
L’estat no és un ens neutre, l’estat està en mans de la classe dominant i serveix als seus interessos. L’estat burgés no és reformable, la Unió Europea no és reformable, el capitalisme no és humanitzable. Només hi ha dos bàndols, el de la burgesia i el capitalisme i el de la classe obrera i el socialisme, la unitat dels i les comunistes, la unitat de la classe obrera, només és possible en la lluita revolucionària pel socialisme.
Visca la lluita de la classe obrera!
Pel socialisme i el comunisme, avancem en la construcció del Front Obrer i Popular pel Socialisme!

Partit Comunista del Poble de Catalunya
Comitè Executiu
Barcelona 24 de gener de 2013