dimecres, 21 de setembre de 2011

Contra les últimes reformes antipopulars del Govern

Recentment, el Consell de Ministres i el Congrés van donar llum verda a un nou paquet de mesures antiobreres, centrades aquesta vegada en els contractes temporals i de formació.

La primera mesura presa suspèn l'obligació de convertir els contractes temporals en fixos una vegada s'haguessin complert dos anys en la mateixa empresa. D'aquesta forma, amb la nova contrareforma, el/l'empresari/ària podrà encadenar contractes temporals de forma indefinida.

En segon lloc, es va aprovar un nou contracte per a la formació i l'aprenentatge, ampliant l'edat d'aplicació del mateix fins als 30 anys, i bonificant a les empreses que ho realitzin amb reduccions de fins al 100% en les cotitzacions a la Seguretat Social.

El Govern del PSOE justifica aquesta nova contrareforma escudant-se en les altes xifres d'atur, presentant aquest paquet com a mesures per al foment de la contractació.

No obstant això aquestes mesures, tal com s'està veient amb totes les que aquest Govern porta aplicant des que va esclatar la crisi i la justificació de la qual va ser similar, lluny de servir per crear ocupació estable i de qualitat com pretenen fer-nos creure, tenen com a única fi adaptar les condicions laborals de la classe treballadora als interessos de la patronal, única beneficiària.

Amb aquestes reformes, s'està permetent la contractació en precari de forma indefinida, regularitzant-se en la pràctica l'acomiadament lliure en poder encadenar-se els contractes temporals que desitgi l'empresa, sense haver de pagar cap tipus d'indemnització al treballador/al fet que no sigui renovat/a una vegada finalitzi el mateix.

Per la seva banda, la segona mesura esmentada, permetrà un abaratiment de la mà d'obra, tant per les bonificacions que aquest contracte comporta, com pel fet que aquest tipus de contracte s'estengui a treballadors/as de fins a 30 anys d'edat.

Aquestes mesures, en definitiva, suposen un nou atac contra els drets de la classe treballadora, precaritzant encara més les seves condicions laborals, sobretot en aquells col·lectius més desprotegits, com són la joventut o la dona treballadora, que a causa del paper subsidiari que aquest sistema els atorga sofriran de forma major les seves conseqüències.

Amb aquest nou paquet, el Govern del PSOE es mostra com el millor gestor del sistema capitalista en períodes de crisis, deixant els seus deures fets al apuntalar abans de les Eleccions Generals del 20 de novembre els plans que des de la Unió Europea s'estan dictant. Les últimes mesures aquí exposades, al costat de la contrareforma laboral, de les pensions, de la negociació col·lectiva, així com una altra sèrie de mesures antiobreres que s'han aprovat en aquesta legislatura, tenen com a fi garantir una sortida a la crisi en benefici del gran capital, pel qual l'única sortida passa per augmentar els seus guanys augmentant el grau explotació a la classe treballadora, així com garantint-se nous mercats mitjançant la privatització del sector públic i la guerra imperialista.

Enfront d'aquesta realitat, no val amb indignar-se i mendigar davant aquells que ens sotmeten a aquest règim d'explotació en grunes en forma de reformes que facin més amable el capitalisme.

Aquest sistema decadent no té ja gens que oferir a una classe treballadora i uns sectors populars que han demostrat històricament que solament amb la lluita organitzada s'aconsegueixen drets i llibertats, i que en absència de la mateixa, és la classe empresarial la que avança, fent-nos retrocedir dècades de lluita.

Des del Partit Comunista del Poble de Catalunya i els CJC/Joves Comunistes del Poble Català, cridem per tant al conjunt de la classe treballadora i els sectors populars, així com a la seva joventut, a organitzar-se i lluitar contra les mesures que la classe empresarial ens està imposant.

Els plans del gran capital no es detindran fins que no xoquin amb una classe treballadora i un poble organitzat capaç de fer-los front.

És el moment d'organitzar-se, és el moment de lluitar, però no per fer-li el joc al sistema fent creure que en el seu marc d'explotació hi ha sortides per a la gran majoria treballadora. És el moment d'avançar al costat del PCPC i els CJC/JCPC en la construcció d'un altre model econòmic, que superi aquest sistema depredador que solament entén dels beneficis d'aquells als quals serveix; és el moment de construir el socialisme, d'aconseguir que el poble treballador sigui govern, que es faci realitat la nostra consigna i s'aconsegueixi TOT PER A LA CLASSE TREBALLADORA.