dijous, 14 de febrer de 2008

EL PCPC ES PRESENTA EN LES QUATRE CIRCUMSCRIPCIONS CATALANESDeclaració del Comitè Executiu del PCPC.

Una vegada publicades les llistes electorals en el BOE, i després dels problemes que hem tingut amb les juntes electorals provincials de Tarragona, i sobre de Barcelona que arribo a qüestionar fins a la validesa jurídica de l'anagrama del partit, les llistes són definitives.

Denunciar l'actitud de les juntes electorals, en teoria neutrals, així com del Registre General del Partits Polítics, dependent del Ministeri de l'Interior, contra el nostre partit i contra el PCPE, ja que els problemes no només n'hi hem tinguts a Catalunya, sinó que tant a Castella com a les Canàries el PCPE ha tingut problemes, en l'últim cas, la llista no ha estat proclamada.

Per això, valorem positivament que ens puguem presentar a les eleccions en les quatre circumscripcions catalanes, tant al congrés com al senat, fent ressaltar l'esforç dels militants del partit, i d'aquells amics i amigues que han volgut participar en les nostres candidatures.

Una vegada publicades les candidatures constatem que som l'única candidatura comunista, per això fem una crida a tots aquells treballadors i treballadores que s'assegui comunistes, a recolzar la nostra candidatura, per sobre de les diferències.