diumenge, 24 de gener del 2010

NO AL CEMENTIRI NUCLEAR

Què és el Magatzem Temporal Centralitzat (ATC) o Cementiri Nuclear?

És una instal•lació que ha d’acollir tots els residus radiatius d’alta intensitat que han generat i generen totes les centrals nuclears de l’Estat Espanyol, així com tots els que l’Estat francès s’ha anant emportant de Vandellòs I durant els 25 darrers anys.

Residus que teòricament –segons el protocol de construcció de les centrals que determinava una vida útil d’aquestes de entre 20-25 anys- havien de ser emmagatzemats a les piscines internes d’aquestes instal•lacions. Però a l’allargar la vida la vida útil de les centrals (s’ha passat de 25 a 40 anys o, inclús més anys, conseqüència dels interessos egoistes dels propietaris de les centrals i de la manca de previsió en implementació progressiva d’energies alternatives dels successius governs), se’ls fa necessari trobar un lloc on guardar tota aquesta immundícia.

Al 2006 el govern espanyol, mitjançant un Real Decret, crea la comissió interministerial que ha d’establir els criteris que ha de complir l’emplaçament d’aquesta instal•lació. Entre els més importants destaquen els següents:

a) Que es podrà emplaçar al 95% del territori de l’Estat.
b) Que prevaldrà el principi de voluntarietat.
c) Que hi haurà d’haver un ampli consens territorial i polític, i,
d) Que es tindrà en compte el que digui al respecte el Govern de la comunitat autònoma afectada.

És en aquesta perspectiva que la CANC (Coordinadora Anticementiri Nuclear de Catalunya) de la qual el Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) és part fundadora, ens posem a treballar, i aconseguim que el 70% de la població de les Terres de l’ Ebre i del Camp de Tarragona (vora 70 municipis i 7 consells comarcals), aproven per majoria una moció en contra de la implantació a Catalunya del cementiri nuclear. Així mateix, gràcies a la presentació per part de la CANC de la mateixa moció, el Parlament de Catalunya aprova en data 11 de març de 2008 la resolució 150/VIII, BOP núm. 229 de 17/03/2008 (tram 25000289/08) que diu textualment: “el Parlament de Catalunya mostra el seu rebuig a la possible instal•lació d’un Magatzem Temporal Centralitzat per a residus nuclears a les comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, i per extensió, a tot el territori de Catalunya”.

Encara més. Al desembre de 2009, i sense fer soroll, el govern espanyol es treu de la mànega una disposició que, mitjançant la mateixa, per l’emplaçament del cementiri nuclear només caldrà l’aprovació per majoria simple de qualsevol municipi. És a dir, que el futur de tota una nació el pot decidir per exemple un poble de 1500 habitants com Ascó. I per rematar-ho, la executiva del PSC reunida el 18/1/2010, saltant-ne els acords del Parlament, acorda que la ubicació d’aquesta instal•lació és un assumpte municipal i dona via lliure a que es pugui instaurar a qualsevol lloc de Catalunya.

Cal tenir present el perill que pugui representar una instal•lació com aquesta en temps de guerra al ser objectiu militar de primer ordre, ja que la radioactivitat no entén de límits ni de fronteres territorials, que els seus efectes tenen conseqüències per vàries generacions i que indubtablement no afectarà només el poble que ho acollirà.

Davant això i tenint en compte que a Catalunya -i concretament a les terres de l’ Ebre- sobrepassem en bona mesura la quota d’indústries contaminants i perilloses, ens oposem frontalment a la instauració d’aquesta instal•lació a casa nostra, i farem tot el que dintre de la llei sigui possible per evitar-ho